Góp phần tạo diện mạo văn hóa nông thôn

Thứ ba 03/03/2020 06:00

Xác định vai trò quan trọng của tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những năm qua, huyện Nguyên Bình triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo diện mạo mới đời sống văn hóa nông thôn.

Người dân thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình) luyện tập thể thao.

Huyện Nguyên Bình có 18 xã, thị trấn thực hiện Chương trình XDNTM, trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí văn hóa trong XDNTM mới, huyện đã đưa ra những giải pháp phù hợp, tập hợp, thu hút được nhân dân các dân tộc thiểu số đồng tình hưởng ứng.
Trong 19 tiêu chí về XDNTM, có 2 tiêu chí về văn hóa gồm: cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6),  văn hóa (tiêu chí số 16). Đối với tiêu chí số 6, huyện gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, quỹ đất để đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa theo chuẩn tiêu chí do nguồn vốn hạn hẹp, quỹ đất thiếu. Tháo gỡ khó khăn trên, Phòng Văn hóa - Thông tin (VH - TT) huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các xã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, ủng hộ vật chất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố.
Từ năm 2012 đến nay, người dân tại các xóm hiến trên 1.000 m2 đất, nâng cấp và làm mới 69 nhà văn hóa xóm, đóng góp hơn 22.000 ngày công lao động, trên 3,3 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa xóm. Đến năm 2019, huyện xây dựng được 8 nhà văn hóa cấp xã, trong đó, xây mới 3 nhà đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; nâng cấp 69 nhà văn hóa xóm, nâng tổng số nhà văn hóa xóm trong toàn huyện lên 165 nhà.
Đối với tiêu chí số 16, xác định đây là nội dung quan trọng để xây dựng con người văn hóa, làm nhân tố tích cực hình thành nên gia đình văn hóa, cộng đồng văn hóa, Phòng VH - TT huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; chỉ đạo triển khai, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với XDNTM. Phòng VH - TT huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các xã, xóm về tập hợp, đoàn kết các dân tộc cùng đồng lòng, phấn đấu thực hiện các mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa mới. Chỉ đạo các xã, xóm xây dựng hương ước, quy ước xóm; nếp sống văn hóa trong việc hiếu, hỷ; phấn đấu giảm hộ nghèo, cho trẻ đi học đúng độ tuổi; xây dựng đội văn nghệ xóm…
Với sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của Phòng VH - TT huyện, mỗi hộ dân, xóm được nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực xây dựng hương ước, quy ước xóm chặt chẽ, phát huy thuần phong mỹ tục, nét văn hóa truyền thống tốt đẹp và tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa mới, con người mới.

Năm 2012, huyện có trên 70% hộ đạt chuẩn văn hóa, đến năm 2019 tăng lên trên 84%; 46% xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, đến năm 2019 tăng lên trên 74%; 14/18 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trên 2/3 xã trong huyện có đội văn nghệ tổ chức các hoạt động vào dịp lễ, Tết phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần tại chỗ của bà con. Chương trình XDNTM được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, trở thành phong trào rộng khắp, người dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Trưởng Phòng VH - TT huyện Nguyên Bình Vũ Thị Mai cho biết: Để duy trì và thực hiện tốt các tiêu chí văn hóa trong XDNTM, năm 2020, Phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể huyện, UBND các xã, các già làng, trưởng bản, người uy tín để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt “8 việc xóm làm” và “8 việc hộ gia đình làm”; ưu tiên thực hiện nhiệm vụ bức xúc, khó khăn của bà con, tập trung giải quyết tiêu chí dễ làm trước, khó thực hiện sau, nhằm từng bước giúp mỗi người dân hiểu chính họ là chủ thể thực hiện và hưởng thụ để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần tích cực để dần hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa.

Trường Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh