“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở Hạ Lang

Thứ ba 12/11/2019 09:00

Xác định “dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể huyện Hạ Lang đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Với cách làm sáng tạo, phù hợp, công tác dân vận đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần phát huy tốt nội lực trong XDNTM.

Trường Tiểu học Thị Hoa (Hạ Lang) đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Là xã điểm của huyện phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020, những năm qua, xã  Thị Hoa đã huy động nhân dân đóng góp được 313 triệu đồng, 4.694 công lao động, hiến 13.608 m2 đất, bê tông 3,5 km đường làng, ngõ xóm; xây mới, nâng cấp 6 nhà văn hóa xóm; xây mới phòng học, sữa chữa các công trình phụ trợ, khuôn viên Trường Tiểu học, Mầm non Thị Hoa đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Chung tay XDNTM, Đồn Biên phòng Thị Hoa tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ giúp dân sửa chữa 4,2 km đường nông thôn, xây dựng 1 mỏ nước sạch, hỗ trợ 311 triệu đồng xây dựng và mua sắm thiết chế văn hóa; ủng hộ 362 ngày công và 72 triệu đồng giúp 25 hộ gia đình di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà, xóa 4 xóm không còn nuôi nhốt trâu, bò dưới gầm sàn nhà ở.

Đến tháng 7/2019, xã Thị Hoa đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Tại xã An Lạc, mô hình “dân vận khéo” đã thuyết phục người dân đồng lòng đóng góp gần 11 triệu đồng, 1.543 ngày công lao động, hiến 8.276 m2 đất làm đường, xây dựng 8 nhà sinh hoạt cộng đồng, góp phần để xã dần hoàn thiện các tiêu chí trong nông thôn mới.
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hạ Lang Hoàng Văn Hải, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành, trong đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân để huy động nguồn lực XDNTM. Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác dân vận trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2020, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến trong công tác dân vận của Đảng, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có XDNTM.
Thực hiện Năm dân vận chính quyền, tổ dân vận các xóm, tổ dân phố được củng cố, kiện toàn do bí thư chi bộ làm tổ trưởng, phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Huyện hiện có 80/148 xóm xây dựng mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, trong đó có 33 mô hình điển hình.
 Thực hiện Chương trình XDNTM, đến nay huyện Hạ Lang đã làm được 91 tuyến đường bê tông với tổng chiều dài 74 km, trên 2.000 nhà tiêu, 2.100 chuồng gia súc hợp vệ sinh. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 27.000 ngày công, hiến 41.216 m2 đất và trên 1,5 tỷ đồng. Có 1 xã đạt 12 tiêu chí nông thôn mới, 2 xã đạt 9 tiêu chí, 8 xã đạt từ 6 - 8 tiêu chí; bình quân huyện đạt 8,5 tiêu chí/xã; 100% xã có điện, trên 96% số hộ được sử dụng điện  Quốc gia; 10/13 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 80%, xóm văn hóa đạt 62,7%; tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân giảm từ 4 - 5%/năm.
 Công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong khơi dậy tinh thần lao động, sáng tạo của nhân dân, là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong XDNTM. Để đạt được mục tiêu đến hết năm 2020 có 13/13 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, trong đó xã Thị Hoa về đích nông thôn mới, 2 - 3 xã đạt từ 15 tiêu chí, huyện Hạ Lang tiếp tục huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng trực tiếp phục vụ cho người dân sản xuất, sinh hoạt với phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”..., gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị, địa phương nhằm phát huy tốt nội lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phấn đấu XDNTM theo kế hoạch đã đề ra.

Thúy Phượng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh