Chuyển biến nhờ xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu 14/09/2018 14:00

Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Thạch An đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung sức, đồng lòng xây dựng NTM, tạo bước chuyển rõ nét, thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trạm Y tế xã Đức Long đã được đầu tư nâng cấp.

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Thạch An đặt ra mục tiêu duy trì và giữ vững những tiêu chí đã hoàn thành, hỗ trợ 2 xã Đức Long, Lê Lai đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trong đó, phấn đấu xã Đức Long hoàn thành xây dựng NTM năm 2018. Trong 3 năm, từ 2016 - 2018, huyện đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư 389 tỷ 743 triệu đồng để thực hiện xây dựng NTM. Trong đó, cộng đồng dân cư đóng góp tiền, hiến 15.000 m2 đất, trên 10.000 công lao động để xây dựng hạ tầng giao thông, các công trình an sinh xã hội với tổng giá trị trên 90 tỷ đồng.
Từ nguồn vốn đã huy động được, huyện đã đầu tư hơn 121 tỷ đồng để nâng cấp, xây mới hệ thống giao thông nông thôn trục xã, liên xã, liên xóm, đường nội đồng, nội vùng sản xuất... với chiều dài trên 127 km, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của nhân dân; nâng cấp, kiên cố hóa 90% kênh mương đáp ứng nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp... Xã Đức Long đã hoàn thành các tiêu chí NTM trước thời hạn 1 năm. Xã Lê Lai phấn đấu hoàn thành năm 2019, các xã còn lại phấn đấu đạt trên 10 tiêu chí NTM.
Chủ tịch UBND xã Lê Lai Nông Văn Cương cho biết: Theo kế hoạch, xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2019. Để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo đúng kế hoạch đề ra, xã đã tăng cường vận động nhân dân, phát huy nội lực, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư hạ tầng cơ sở thiết yếu. Giai đoạn 2015 - 2018, Sở Công thương hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa xóm Nà Vàng và giải phóng mặt bằng Trạm Y tế xã. Xã đã vận động nhân dân, cán bộ, công chức quyên góp 78 triệu đồng, hiến trên 8.000 m2 đất và trên 3.000 ngày công lao động; lồng ghép các nguồn vốn đầu tư mở mới, nâng cấp 11 tuyến đường nông thôn với chiều dài 7,1 km; bê tông 32 đường ngõ xóm dài 4,2 km; nâng cấp 5 tuyến mương dài 7,4 km; xây dựng 2 công trình nước sạch, 1 nhà văn hóa xóm... Đến tháng 6/2018, xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí..
Xác định phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng trong xây dựng NTM, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, chuyển dịch cơ cấu kinh tế... Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các công ty giống cây trồng tổ chức tập huấn kỹ thuật được 44 lớp trồng trọt, chăn nuôi với sự tham gia của 2.594 lượt người. Tập trung phát triển các cây trồng mũi nhọn theo hướng sản xuất hàng hóa, tiếp tục thực hiện dự án xây dựng vùng lê, cây dược liệu và cây ăn quả. Huyện đã mở 11 lớp đào tạo với 369 học viên với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng. Từ đó, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo khu vực nông thôn. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân đạt  22 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo tính trên khu vực nông thôn của huyện năm 2018 ước còn ở mức 36,85%.
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay huyện Thạch An có xã Đức Long hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Có 2 xã (Lê Lai, Đức Xuân) đạt 12 tiêu chí; 12 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí. Trong đó, 5 tiêu chí: Quy hoạch, lao động có việc làm, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh có 100% xã đạt. Giai đoạn 2018 - 2020, huyện phấn đấu xã Lê Lai về đích NTM, các xã còn lại phấn đấu đạt trên 10 tiêu chí.

Hoài An

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh