Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu 17/01/2020 06:00

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”, giai đoạn 2011 - 2020, ngành TT&TT đã hăng hái hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua, nhất là việc thực hiện tiêu chí số 8 về TT&TT trong XDNTM.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp trao tặng thiết bị nghe - xem cho các hộ nghèo huyện Bảo Lạc.

Trong 10 năm qua, ngành TT&TT đã chủ động chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về XDNTM. Sở TT&TT phối hợp và ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thông tin đại chúng thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thường xuyên về Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động góp phần tích cực trong nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về XDNTM và phong trào thi đua.

Tiêu chí số 8 về TT&TT là một trong 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, xã được công nhận đạt tiêu chí phải đáp ứng các điều kiện: Có điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông Internet, đài truyền thanh và hệ thống loa đến các xóm, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, tiếp cận thông tin của người dân, thời gian qua, Sở TT&TT đã hỗ trợ 270 bộ thiết bị nghe - xem cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số tại các huyện: Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, mỗi hộ được hỗ trợ 1 chiếc tivi và đầu thu tín hiệu truyền hình vệ tinh; xây dựng lắp đặt 5 trạm truyền thanh không dây (FM 50W) và các cụm loa tại xóm các xã: Đức Long (Hòa An), Lê Lai (Thạch An), Triệu Ẩu (Phục Hòa), Huy Giáp (Bảo Lạc), Yên Thổ (Bảo Lâm). 

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và ứng dụng các giải pháp hữu ích nhằm đẩy nhanh thực hiện Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn; Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015; Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Bà Dương Thị Khèo, hộ nghèo tại xã Đức Hạnh (Bảo Lâm) được trao tặng thiết bị nghe - xem, chia sẻ: Với thiết bị truyền hình mới, tôi dễ dàng tiếp nhận thêm nhiều thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó không chỉ nâng cao nhận thức cho bản thân mà còn tuyên truyền cho bà con trong xóm...

Việc triển khai hiệu quả tiêu chí số 8 đã góp phần giúp người dân tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế, giảm nghèo, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ thông tin giữa nông thôn và thành thị. Giai đoạn 2011 - 2015, toàn tỉnh chỉ có 78/177 xã đạt tiêu chí số 8 (bằng 44% số xã của tỉnh); 153/177 xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, 78/177 xã có Internet đến xóm, đến hết năm 2019, toàn tỉnh duy trì khai thác, hoạt động 149/177 điểm bưu điện văn hóa xã, tương đương 84% số xã có điểm phục vụ bưu chính. Hầu hết các xã trong tỉnh được phủ sóng điện thoại di động 2G, 3G, 4G của các doanh nghiệp viễn thông và có cáp quang đến xã, tương đương 100% xã có dịch vụ viễn thông, Internet.

Các đài truyền thanh xã được đầu tư, trang bị từ Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở và Chương trình XDNTM. 71/177 xã có đài truyền thanh được trang bị và duy trì hoạt động, tương đương 40% xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các xóm. Hệ thống phần mềm ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOfice triển khai đồng loạt đến các xã, 100% xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, giúp giảm thời gian, tiết kiệm chi phí trong giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ các xã thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, các cơ quan, đơn vị trong ngành TT&TT đã chủ động, tích cực nắm bắt tình hình XDNTM của các xã được phân công phụ trách. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, khả năng của cơ quan, đơn vị, tận dụng các nguồn lực có thể huy động, vận động hỗ trợ, giúp đỡ các xã từng bước cải thiện, hoàn thành các tiêu chí XDNTM.

Ngành thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp trong ngành tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở đối với các xã theo đúng kế hoạch và lộ trình XDNTM của tỉnh. Hằng năm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành đều tham gia ủng hộ Quỹ “XDNTM” và vận động cán bộ, công nhân viên tham gia ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Tổng giá trị các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ, giúp đỡ để các xã trên địa bàn tỉnh XDNTM của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành TT&TT giai đoạn 2011 - 2020 trên 40,6 tỷ đồng.

Giám đốc Sở TT&TT Hoàng Ngọc Sơn khẳng định: Phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức XDNTM” mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả ngành. Thời gian tới, ngành TT&TT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai. Bám sát các chủ trương, chính sách, phát huy mọi nguồn lực, quan tâm vận động, đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư cho XDNTM đạt kết quả cao hơn.

Tuấn Nhã

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh