Bảo Lạc nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Thứ năm 10/10/2019 05:00

Qua 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Bảo Lạc đã tạo bước chuyển rõ nét, thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cánh đồng lúa sử dụng giống mới của xã Sơn Lộ (Bảo Lạc). Ảnh: V.H

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lạc Lãnh Thị Mai cho biết: Thực hiện Chương trình XDNTM, các cấp ủy, chính quyền huyện Bảo Lạc chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Tập trung đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 8 nội dung công việc thuộc trách nhiệm của hộ gia đình, thôn xóm, xã phải làm trong XDNTM. Tập trung huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa và triển khai lồng ghép các nguồn kinh phí để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống của người dân, cho các xã đặc biệt khó khăn, xã điểm XDNTM...
Giai đoạn 2016 - 2020, huyện đặt ra mục tiêu duy trì và giữ vững các tiêu chí đã hoàn thành, hỗ trợ xã Huy Giáp phấn đấu trong năm 2020 về đích nông thôn mới. Từ năm 2016 - 2018, huyện đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư 369 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, nhân dân hiến hơn 100.000 m2 đất, trên 12.000 công lao động và 1,2 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng giao thông, các công trình an sinh xã hội. Điển hình, xã Huy Giáp có hộ gia đình ông Hoàng Thống Vâng, ở xóm Pù Ngào hiến 525 m2 đất; ông Lương Văn Khuyên, xóm Phiêng Vàng hiến 600 m2 đất...  Đến nay, các hộ dân tự nguyện hiến trên 5.000 m2 đất, đóng góp hơn 10.000 ngày công lao động để làm đường nông thôn. Cùng với đó, xã đã lồng ghép, huy động các nguồn lực đầu tư bê tông hóa, cứng hóa 49,3 km đường liên xã, đường trục xã, đường xóm, đường nội đồng. Cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa 5,3 km mương thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu thường xuyên cho 89,9% diện tích đất nông nghiệp. Đầu tư 3,5 tỷ đồng xây dựng chợ nông sản... Xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2020  về đích nông thôn mới.

Nông dân xã Huy Giáp (Bảo Lạc) phát triển cây trúc sào cho thu nhập cao. Ảnh: Văn Hiếu

Từ nguồn vốn huy động được, huyện đã đầu tư hơn 205 tỷ đồng để nâng cấp, xây mới hệ thống giao thông nông thôn trục xã, liên xã, liên xóm, đường nội đồng, nội vùng sản xuất... với chiều dài trên 150 km, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của nhân dân; nâng cấp, kiên cố hóa kênh mương đáp ứng nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Đầu tư 2,2 tỷ đồng để xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các trạm y tế xã. Hệ thống điện thường xuyên được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất với 8.163 hộ dân thuộc 160 xóm có điện thắp sáng, phục vụ sinh hoạt; xây dựng mới 134 nhà, sửa chữa 12 nhà văn hóa xóm, đến nay trên địa bàn huyện có 171/229 xóm có nhà văn hóa... Năm 2018, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 24 triệu đồng/ha, bình quân thu nhập 17,5 triệu đồng/người/năm.

Toàn huyện có 1.892,86 ha trúc sào, trong đó có 750,5 ha đã cho khai thác, thu nhập từ cây trúc sào đạt khoảng 20 tỷ đồng/năm; 1.760  ha hồi, trong đó có 673 ha đang cho khai thác ổn định, thu nhập đạt 90 triệu đồng/ha; 158 ha dâu tằm cho thu nhập đạt 85 triệu đồng/ha...
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nên Chương trình XDNTM ở huyện Bảo Lạc đã có những chuyển biến tích cực. Qua rà soát, toàn huyện đạt bình quân 8 tiêu chí/xã, không có xã dưới 5 tiêu chí. Trong đó, xã Huy Giáp đạt 13 tiêu chí, xã Cô Ba đạt 10 tiêu chí, 14 xã còn lại đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đến hết năm 2018 còn 43,99%.
Phát huy kết quả đạt được,  huyện Bảo Lạc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển công nghiệp, dịch vụ; quan tâm bảo vệ môi trường sinh thái; đảm bảo an ninh trật tự... Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 2 xã. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nông thôn; phát triển sản xuất;  xây dựng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025” nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi địa phương.

Tiến Dũng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh