Bảo Lạc huy động trên 230 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ năm 30/07/2020 05:00

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), năm 2020, huyện Bảo Lạc huy động 230 tỷ 344 triệu đồng XDNTM, trong đó, nguồn vốn sự nghiệp 33 tỷ 879 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư 195 tỷ 465 triệu đồng.

Nhiều hộ dân xã Cốc Pàng (Bảo Lạc) phát triển trồng hồi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thông qua nguồn vốn sự nghiệp, huyện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các làng nghề; duy tu bảo dưỡng... Đầu tư phát triển nông lâm nghiệp, chăn nuôi gắn với XDNTM, xây dựng liên kết chuỗi giá trị cây lê vàng địa phương với quy mô 35 ha tại các xã: Hồng An, Phan Thanh, Khánh Xuân; mô hình mận máu với diện tích 38,4 ha tại 2 xã Huy Giáp, Đình Phùng; triển khai xây dựng 14 dự án trồng trọt, 12 dự án lâm nghiệp, 18 dự án chăn nuôi, 2 mô hình giảm nghèo. Trồng mới 29 ha dâu tằm, nâng tổng diện tích lên 185 ha, trong đó, có 150 ha cho khai thác, xuất bán trên 25 tấn kén tằm, trị giá trên 3 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn đầu tư, huyện xây dựng đường nông thôn, các công trình nước sạch, điện sinh hoạt, công trình thủy lợi, nhà văn hóa... gồm 89 dự án, trong đó, có 63 dự án chuyển tiếp, 26 dự án khởi công mới.

V.H

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh