Xã Quang Hán (Trà Lĩnh): Hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Quang Hán (Trà Lĩnh) đã hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới.
Bàn giao Nhà văn hoá xóm Khuổi Chắn, xã Đức Thông
Ngày 15/11, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với UBND huyện Thạch An tổ chức khánh thành và bàn giao Nhà văn hoá xóm Khuổi Chắn, xã Đức Thông (Thạch An).
Nam Tuấn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Về với Nam Tuấn (Hòa An), điều mà ai cũng cảm nhận được đó là đổi thay trên mỗi nếp nhà, ngõ xóm. Đây chính là kết quả từ phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trong những năm qua. Tiếp tục công cuộc đổi mới đó, Đảng bộ...
Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Hòa An đã triển khai các chương trình hành động thiết thực, đẩy mạnh các nội dung hoạt động, trong đó Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” đem lại hiệu...
“Tiếp sức” xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, đến nay các đơn vị đã “tiếp sức“ cho...
Hội thảo “Một số giải pháp thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM tỉnh Cao Bằng”
Sáng 30/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo “Một số giải pháp thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây...
Hạ Lang: Huy động trên 31 tỷ đồng xây dựng NTM
Từ năm 2016 đến nay, huyện Hạ Lang đã huy động trên 31 tỷ 255 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.
115 học viên tham gia tập huấn tuyên truyền về nông thôn mới
Từ ngày 23 - 24/10, Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM) tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về nông thôn mới với 115 học viên là cán bộ tham mưu thực hiện Chương trình XDNTM đến từ...
Phục Hòa: Huy động hơn 149 tỷ đồng xây dựng NTM
Từ năm 2016 đến nay, huyện Phục Hòa đã huy động 149 tỷ 496 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.
Hà Quảng: 8/19 xã, thị trấn di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà đạt 100%
Đến nay, huyện Hà Quảng có 8 xã, thị trấn đã di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà đạt 100%.
Gắn Thi đua Quyết thắng với phong trào xây dựng nông thôn mới
Trung đoàn 852 trong những năm qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào “Lực lượng vũ trang Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo khí thế thi đua sôi nổi...
Quảng Uyên: Xã Ngọc Động huy động trên 7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Năm 2018, xã Ngọc Động (Quảng Uyên) lồng ghép và huy động các nguồn lực 7 tỷ 720 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.
Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), trong thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của phụ nữ, trong đó nổi bật là cuộc vận động “Phụ...
Toàn tỉnh: Hỗ trợ trên 765 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2018, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho Cao Bằng 765 tỷ 367 triệu đồng.
Hà Quảng: Hội viên phụ nữ đóng góp hơn 5 tỷ đồng XDNTM
Hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ ủng hộ được hơn 5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.