Trùng Khánh sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
Nhờ có sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày càng khang trang, sạch...
Thạch An: Huy động nguồn lực trên 1.001 tỷ đồng XDNTM
Huyện Thạch An vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) gắn với phong trào thi đua “Thạch An chung sức XDNTM” giai đoạn 2011 - 2020.
Hòa An: Trung ương hỗ trợ 475 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn
Từ năm 2010 đến nay, huyện Hòa An được Trung ương hỗ trợ 475 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, trong đó có hơn 80 tỷ đồng nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
Bảo Lạc: Bình quân đạt 8 tiêu chí NTM/xã
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Bảo Lạc đạt bình quân 8 tiêu chí NTM/xã; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.
Nguyên Bình: Phấn đấu đến năm 2020 đạt bình quân 12,2 tiêu chí NTM/xã
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Nguyên Bình có 2 xã (Minh Tâm, Minh Thanh) đạt chuẩn NTM; 16/18 xã còn lại bình quân đạt 8,5% tiêu chí NTM/xã.
Xây dựng nông thôn mới: Nhiều khó khăn thực hiện tiêu chí môi trường
Bài cuối: Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm
Xây dựng nông thôn mới: Nhiều khó khăn thực hiện tiêu chí môi trường
Bài 3: Xây dựng môi trường cảnh quan nông thôn còn nhiều bất cập
Xây dựng nông thôn mới: Nhiều khó khăn thực hiện tiêu chí môi trường
Bài 2: Khó khăn thực hiện tiêu chí môi trường trong từng hộ, khu dân cư
Xây dựng nông thôn mới: Nhiều khó khăn thực hiện tiêu chí môi trường
Môi trường (MT) là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM), có ý nghĩa quan trọng để nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, đây là tiêu chí khó thực hiện và phức tạp bởi nhiều...
Phụ nữ Hạ Lang chung sức xây dựng nông thôn mới
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hạ Lang tích cực vận động hội viên (HV) phụ nữ thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình... mang lại hiệu quả...
Trương Lương nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
Cấp ủy, chính quyền xã Trương Lương (Hòa An) luôn chú trọng, tập trung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, qua đó diện mạo nông thôn, chất lượng đời sống của nhiều hộ dân nơi đây đã được...
Trà Lĩnh: Bình quân đạt 12,22 tiêu chí NTM/xã
Thực hiện Chương tình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Trà Lĩnh bình quân đạt 12,22 tiêu chí NTM/xã; 2 xã Cao Chương, Quang Hán đạt chuẩn NTM.
Huy Giáp nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Sau 7 năm nỗ lực phấn đấu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay bộ mặt nông thôn của xã Huy Giáp (Bảo Lạc) đã có nhiều thay đổi, KT - XH phát triển, đời sống vật chất, tinh thần...
Hà Quảng: Phấn đấu đến năm 2020 có 80% số xã đạt trên 10 tiêu chí NTM
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Hà Quảng có 3 xã đạt chuẩn NTM (Trường Hà, Đào Ngạn, Phù Ngọc); toàn huyện bình quân đạt 10,94 tiêu chí NTM/xã, so với năm 2011 tăng 7,83 tiêu chí/xã.
Từ năm 2011 đến nay, đầu tư ​hơn 1.700 tỷ đồng XDNTM
Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã bố trí hơn 1.723,2 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó, huy động 92,8 tỷ đồng từ cộng đồng dân cư.