Thạch An: Ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" được gần 1,5 tỷ đồng
Từ năm 2014 đến nay, huyện Thạch An vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" được gần 1,5 tỷ đồng.
Sở GD&ĐT: Hỗ trợ 150 triệu đồng cho Trường Tiểu học Thái Học (Bảo Lâm)
Ngày 22/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tặng quà và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Thái Học (Bảo Lâm).
Quảng Uyên chuyển biến từ thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp
Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay sản xuất nông nghiệp huyện Quảng Uyên đã có nhiều chuyển biến rõ nét, bước đầu hình thành những mô hình sản xuất an toàn ứng...
Sức xuân trên quê hương
Với cách làm sáng tạo và chủ động của các cấp chính quyền, chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã thực sự thổi luồng sinh khí mới đến những vùng nông thôn. Diện mạo nhiều vùng quê đang dần khởi sắc.
Hà Quảng: Đón Bằng công nhận xã Phù Ngọc đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 26/1, UBND huyện Hà Quảng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã Phù Ngọc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Minh Đức,...
Phong Châu chú trọng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã khó, việc giữ vững tiêu chí còn khó hơn bởi ngoài vấn đề kinh phí còn liên quan tới nhiều vấn đề khác như tập quán, thói quen, ý thức của người dân... Sau hai năm...
Trà Lĩnh: Trên 14,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới
Để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2018, huyện Trà Lĩnh đã huy động được gần 500 triệu đồng từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng thời bố trí lồng ghép 14 tỷ 048 triệu đồng từ các chương trình,...
Phụ nữ Phục Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới
Phụ nữ huyện Phục Hòa tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; thực hiện hiệu quả các phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", “Xây dựng gia đình 5...
Những con đường mang no ấm đến với người dân
Xác định việc phát triển hệ thống giao thông là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương, trong những năm qua, tỉnh luôn chú trọng triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, đem lại hiệu quả.
Động lực để đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế tỉnh là...
Hạ Lang khó khăn di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở
Xác định việc di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, những năm qua, huyện Hạ Lang đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu đều ra. Tuy nhiên, việc di dời gia súc ra khỏi gầm sàn...
Bảo Lạc: Huy động hơn 20 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Năm 2018, huyện Bảo Lạc huy động trên 20 tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
Tiếp tục ủng hộ “Quỹ xây dựng nông thôn mới”
Thực hiện Công văn số 2211/UBND-NL ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về việc vận động ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới”, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ủng hộ Quỹ...
Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Thái Học
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Thái Học (Nguyên Bình) đã tận dụng tối đa các nguồn lực được hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng cơ sở, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên trong quá...
Ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" hơn 11 tỷ 258 triệu đồng
Giai đoạn 2016 - 2018, phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" được đẩy mạnh, phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh.