Tạo đà cho Lê Lai về đích nông thôn mới
Thực hiện Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020, những năm qua, Sở Công...
Gắn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn với xây dựng nông thôn mới
Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng được thực hiện từ năm 2016 đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Xã Độc Lập phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 1 năm
Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM), xã Độc Lập (Quảng Uyên) phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2019, thay thế xã Quốc Phong theo kế hoạch đã đề ra.
Nông dân Trùng Khánh phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới
Xác định rõ nông dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Trùng Khánh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chung tay XDNTM qua các phong trào thiết thực....
Tuyến đường hoa - sức sống mới cho bộ mặt nông thôn
Thiết thực hưởng ứng Phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới” và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả. Trong đó,...
Thạch An đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ năm 2011 đến nay, huyện Thạch An đã lồng ghép và huy động nhiều nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống vật...
Bảo Lạc nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Qua 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Bảo Lạc đã tạo bước chuyển rõ nét, thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Kiểm tra thực hiện Chương trình XDNTM tại xã Độc Lập (Quảng Uyên)
Chiều 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đến kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại xã Độc Lập (Quảng Uyên). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.
Trên 577 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” tỉnh đợt 2/2019
Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đến ngày 12/9/2019, Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" tỉnh nhận được 577 triệu 033 nghìn đồng của 96 đơn vị và 1 cá nhân ủng hộ. Nguồn quỹ đã góp phần thiết thực để hoàn thành các tiêu chí nông thôn...
Đoàn công tác tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện XDNTM tại xã Đại Sơn (Phục Hòa)
Ngày 20/9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bế Xuân Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới làm trưởng đoàn đến kiểm tra tình...
Hà Quảng: Huy động trên 509 tỷ đồng xây dựng NTM
Từ năm 2016 đến nay, huyện Hà Quảng đã huy động trên 509 tỷ 439 triệu đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM).
Phụ nữ Thông Nông chung sức xây dựng nông thôn mới
Những năm gần đây, phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” (XDNTM) tại huyện Thông Nông đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Hội thảo đánh giá kết quả, định hướng Chương trình XDNTM
Ngày 11/9, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020...
Quảng Uyên: Huy động trên 2.000 tỷ đồng xây dựng NTM
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Quảng Uyên có 1 xã (Phúc Sen) đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt 14 tiêu chí; 7 xã đạt 10 - 12 tiêu chí; 6 xã đạt 8 - 9 tiêu chí; không...
BĐBP Cao Bằng: Vận động, ủng hộ Chương trình XDNTM gần 300 tỷ đồng
Từ năm 2010 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ ủng hộ, giúp đỡ cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...