Phát huy vai trò của khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2016 - 2020, thời gian qua, dấu ấn của việc ứng dụng khoa học công nghệ vào XDNTM trên địa bàn tỉnh thể hiện rõ nét trong việc quy hoạch...
Phục Hòa: Xã Đại Sơn huy động gần 88 tỷ đồng xây dựng NTM
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Đại Sơn (Phục Hòa) đã huy động 87 tỷ 835 triệu đồng đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông, thủy lợi, trạm y tế, trường học và hỗ trợ người...
Sóc Hà phấn đấu về đích nông thôn mới
Là một trong những địa phương đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2019, đến nay, xã Sóc Hà (Hà Quảng) đạt 12/19 tiêu chí. Hiện xã đang huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ...
UBND tỉnh: Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2019 - 2020
UBND tỉnh vừa ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020, áp dụng đối với các xã đã đạt chuẩn NTM theo quy định tại Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017...
Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới
Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua, tuổi trẻ Cao Bằng luôn hăng hái tham gia các phong trào, phần việc thanh niên, trong đó có Phong trào thi đua “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Qua đó...
Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới
Ủy ban MTTQ xã Phù Ngọc (Hà Quảng) luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc...
Hà Quảng: Hơn 700 hộ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở
Thực hiện Chương trình số 11-CTr/Hu của Huyện ủy về di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, huyện Hà Quảng đã có 709 hộ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở với tổng số tiền...
Trùng Khánh: Phấn đấu bình quân đạt trên 12 tiêu chí nông thôn mới/xã
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2019, huyện Trùng Khánh phấn đấu các xã tăng thêm từ 1,5 - 1,7 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt trên 12 tiêu chí/xã; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 2...
Vĩnh Quang nỗ lực “cán đích” nông thôn mới
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sau hơn 6 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn xã Vĩnh Quang (Thành phố) có nhiều đổi thay. Đến nay, xã...
Quảng Uyên: Phấn đấu bình quân đạt 11,7 tiêu chí NTM/xã
Thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới, năm 2019, huyện Quảng Uyên phấn đấu xã Độc Lập đạt chuẩn nông thôn mới; có 7 xã đạt từ 12 tiêu chí trở lên, các xã còn lại đạt từ 8 tiêu chí trở lên; bình quân đạt 11,7 tiêu...
Chung tay xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh cùng các cấp, ngành tích cực, chủ động vận động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành được phân công phụ trách.
Thông Nông: Năm 2019 phấn đấu đạt bình quân 7,4 tiêu chí NTM/xã
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hết năm 2018, huyện Thông Nông có 1 xã đạt 12 tiêu chí; 1 xã đạt 8 tiêu chí; 2 xã đạt 7 tiêu chí; 2 xã đạt 6 tiêu chí và 4 xã đạt 5...
Đồn Biên phòng Ngọc Chung: Tham mưu, xây dựng 20 mô hình XDNTM
Từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã tham mưu cho 3 xã biên giới Lăng Yên, Ngọc Chung, Phong Nặm (Trùng Khánh) 20 mô hình về xây dựng nông thôn mới.
Năm 2019, phấn đấu 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Trong năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm các xã: Hoàng Tung (Hòa An), Độc Lập (Quảng Uyên), Lê Lai (Thạch An), Vĩnh Quang (Thành phố), Đại Sơn (Phục Hòa), Sóc Hà (Hà Quảng), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới...
Nâng cao hiệu quả công tác ổn định dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới
Những năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh được quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với quy hoạch bố...