Trà Lĩnh: Bình quân đạt 12,22 tiêu chí NTM/xã
Thực hiện Chương tình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Trà Lĩnh bình quân đạt 12,22 tiêu chí NTM/xã; 2 xã Cao Chương, Quang Hán đạt chuẩn NTM.
Huy Giáp nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Sau 7 năm nỗ lực phấn đấu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay bộ mặt nông thôn của xã Huy Giáp (Bảo Lạc) đã có nhiều thay đổi, KT - XH phát triển, đời sống vật chất, tinh thần...
Hà Quảng: Phấn đấu đến năm 2020 có 80% số xã đạt trên 10 tiêu chí NTM
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Hà Quảng có 3 xã đạt chuẩn NTM (Trường Hà, Đào Ngạn, Phù Ngọc); toàn huyện bình quân đạt 10,94 tiêu chí NTM/xã, so với năm 2011 tăng 7,83 tiêu chí/xã.
Từ năm 2011 đến nay, đầu tư ​hơn 1.700 tỷ đồng XDNTM
Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã bố trí hơn 1.723,2 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó, huy động 92,8 tỷ đồng từ cộng đồng dân cư.
Xây dựng nông thôn mới - 10 năm nhìn lại
Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM), bộ mặt nông thôn của tỉnh có nhiều khởi sắc, nhiều vùng quê đã khoác lên mình những tấm áo mới của sự đổi thay, ấm no và hạnh phúc. Song, bên...
Minh Tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
Hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn. Năm 2015, sau khi được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, cấp ủy, chính quyền xã Minh Tâm (Nguyên Bình) chủ động xây dựng nhiều kế...
Thạch An - điểm sáng thực hiện di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Ủy ban MTTQ huyện với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của địa phương trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện di dời chuồng gia súc...
Toàn tỉnh: Nhân dân đóng góp trên 33.600 công lao động xây dựng NTM
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, các hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đã đóng góp trên 33.600 công lao động xây dựng, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn.
Bảo Lạc: Huy động trên 113 tỷ đồng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2019, huyện Bảo Lạc đã huy động 113 tỷ 801 triệu đồng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.
Hơn 1.723,2 tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã bố trí hơn 1.723,2 tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
Luống Nọi - điểm sáng nông thôn mới của huyện Hà Quảng
Sau nhiều nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phù Ngọc (Hà Quảng) đã đạt 19/19 tiêu chí vào năm 2018, diện mạo làng quê đổi thay từng ngày trong niềm vui, phấn khởi của người dân. Trong đó, xóm Luống...
Phục Hòa: Vận động ủng hộ Quỹ "XDNTM" được trên 1,4 tỷ đồng
Từ năm 2014 - 2019, huyện Phục Hòa vận động ủng hộ Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” được trên 1,4 tỷ đồng.
Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh", thời gian qua, bằng nhiều hình thức, cách làm, Ủy ban MTTQ huyện Phục Hòa đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân phát...
Trà Lĩnh: Vận động Quỹ xây dựng NTM trên 1,1 tỷ đồng
Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban MTTQ huyện Trà Lĩnh đã vận động tổ chức, cá nhân quyên góp Quỹ xây dựng nông thôn mới trên 1 tỷ 173 triệu đồng.
Lương Can nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Lương Can được huyện Thông Nông chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2011 - 2020. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM...