Phụ nữ Thông Nông chung sức xây dựng nông thôn mới
Những năm gần đây, phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” (XDNTM) tại huyện Thông Nông đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Hội thảo đánh giá kết quả, định hướng Chương trình XDNTM
Ngày 11/9, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020...
Quảng Uyên: Huy động trên 2.000 tỷ đồng xây dựng NTM
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Quảng Uyên có 1 xã (Phúc Sen) đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt 14 tiêu chí; 7 xã đạt 10 - 12 tiêu chí; 6 xã đạt 8 - 9 tiêu chí; không...
BĐBP Cao Bằng: Vận động, ủng hộ Chương trình XDNTM gần 300 tỷ đồng
Từ năm 2010 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ ủng hộ, giúp đỡ cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...
Trùng Khánh sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
Nhờ có sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày càng khang trang, sạch...
Thạch An: Huy động nguồn lực trên 1.001 tỷ đồng XDNTM
Huyện Thạch An vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) gắn với phong trào thi đua “Thạch An chung sức XDNTM” giai đoạn 2011 - 2020.
Hòa An: Trung ương hỗ trợ 475 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn
Từ năm 2010 đến nay, huyện Hòa An được Trung ương hỗ trợ 475 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, trong đó có hơn 80 tỷ đồng nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
Bảo Lạc: Bình quân đạt 8 tiêu chí NTM/xã
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Bảo Lạc đạt bình quân 8 tiêu chí NTM/xã; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.
Nguyên Bình: Phấn đấu đến năm 2020 đạt bình quân 12,2 tiêu chí NTM/xã
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Nguyên Bình có 2 xã (Minh Tâm, Minh Thanh) đạt chuẩn NTM; 16/18 xã còn lại bình quân đạt 8,5% tiêu chí NTM/xã.
Xây dựng nông thôn mới: Nhiều khó khăn thực hiện tiêu chí môi trường
Bài cuối: Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm
Xây dựng nông thôn mới: Nhiều khó khăn thực hiện tiêu chí môi trường
Bài 3: Xây dựng môi trường cảnh quan nông thôn còn nhiều bất cập
Xây dựng nông thôn mới: Nhiều khó khăn thực hiện tiêu chí môi trường
Bài 2: Khó khăn thực hiện tiêu chí môi trường trong từng hộ, khu dân cư
Xây dựng nông thôn mới: Nhiều khó khăn thực hiện tiêu chí môi trường
Môi trường (MT) là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM), có ý nghĩa quan trọng để nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, đây là tiêu chí khó thực hiện và phức tạp bởi nhiều...
Phụ nữ Hạ Lang chung sức xây dựng nông thôn mới
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hạ Lang tích cực vận động hội viên (HV) phụ nữ thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình... mang lại hiệu quả...
Trương Lương nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
Cấp ủy, chính quyền xã Trương Lương (Hòa An) luôn chú trọng, tập trung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, qua đó diện mạo nông thôn, chất lượng đời sống của nhiều hộ dân nơi đây đã được...