Lăng Yên khó khăn trong xây dựng nông thôn mới
Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Lăng Yên (Trùng Khánh) đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, diện mạo nông thôn đang có nhiều đổi thay đáng kể, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tuy...
Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh: Tiếp nhận, bàn giao xi măng cho xã Quảng Lâm (Bảo Lâm)
Ngày 8/11, tại xã Quảng Lâm (Bảo Lâm), Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh phối hợp với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch tổ chức tiếp nhận, ủng hộ 50 tấn xi măng và bàn giao cho xã Quảng Lâm để hỗ trợ Chương trình xây...
Phục Hòa đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Nhà nhà cùng thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống. Những tuyến đường thôn xóm, liên xã đã và đang được đổ bê tông rộng và đẹp; các công trình phúc lợi, trường học được xây...
Khó khăn thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới
Tiêu chí thu nhập là tiêu chí số 10 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), được đánh giá là một trong những tiêu chí quan trọng, có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ở các địa phương. Song...
Tạo đà cho Lê Lai về đích nông thôn mới
Thực hiện Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020, những năm qua, Sở Công...
Gắn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn với xây dựng nông thôn mới
Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng được thực hiện từ năm 2016 đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Xã Độc Lập phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 1 năm
Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM), xã Độc Lập (Quảng Uyên) phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2019, thay thế xã Quốc Phong theo kế hoạch đã đề ra.
Nông dân Trùng Khánh phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới
Xác định rõ nông dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Trùng Khánh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chung tay XDNTM qua các phong trào thiết thực....
Tuyến đường hoa - sức sống mới cho bộ mặt nông thôn
Thiết thực hưởng ứng Phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới” và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả. Trong đó,...
Thạch An đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ năm 2011 đến nay, huyện Thạch An đã lồng ghép và huy động nhiều nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống vật...
Bảo Lạc nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Qua 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Bảo Lạc đã tạo bước chuyển rõ nét, thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Kiểm tra thực hiện Chương trình XDNTM tại xã Độc Lập (Quảng Uyên)
Chiều 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đến kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại xã Độc Lập (Quảng Uyên). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.
Trên 577 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” tỉnh đợt 2/2019
Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đến ngày 12/9/2019, Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" tỉnh nhận được 577 triệu 033 nghìn đồng của 96 đơn vị và 1 cá nhân ủng hộ. Nguồn quỹ đã góp phần thiết thực để hoàn thành các tiêu chí nông thôn...
Đoàn công tác tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện XDNTM tại xã Đại Sơn (Phục Hòa)
Ngày 20/9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bế Xuân Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới làm trưởng đoàn đến kiểm tra tình...
Hà Quảng: Huy động trên 509 tỷ đồng xây dựng NTM
Từ năm 2016 đến nay, huyện Hà Quảng đã huy động trên 509 tỷ 439 triệu đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM).