Toàn tỉnh: 42 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất
Thực hiện chương trình phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến...
Cao Chương nâng cao tiêu chí “cứng”, giữ vững tiêu chí “mềm” xây dựng nông thôn mới
Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, tháng 3/2018, Cao Chương trở thành xã đầu tiên của huyện Trà Lĩnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Trùng Khánh đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2016 - 2020, mạng lưới GTNT của huyện Trùng Khánh đã và đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu phát...
Phục Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), cấp ủy, chính quyền huyện Phục Hòa tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể, đơn vị gắn kết chặt chẽ chương trình tái cơ cấu nông nghiệp với XDNTM, nhằm nâng cao giá trị...
Thông Nông: Hội viên nông dân ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng XDNTM
Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Thông Nông đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ được hơn 1 tỷ 500 triệu đồng và hơn 10.000 m2 đất XDNTM.
Triệu Ẩu nỗ lực thực hiện tốt vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm
Xã Triệu Ẩu (Phục Hòa) là một trong 20 xã của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong 19 tiêu chí để đạt chuẩn, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí khó...
Quang Hán tập trung nguồn lực cán đích nông thôn mới
Sau 7 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Quang Hán (Trà Lĩnh) đến nay đã đạt 14/19 tiêu chí. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, xã phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí còn...
Tập trung triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (Chương trình OCOP).
Bế Triều quyết tâm về đích nông thôn mới
Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến hết tháng 6/2018, xã Bế Triều (Hòa An) đạt 14/19 tiêu chí NTM, 5 tiêu chí còn lại cần khá nhiều nguồn vốn triển khai thực hiện. Để hoàn...
Phấn đấu giảm 6 xã dưới 5 tiêu chí nông thôn mới
Đến nay, toàn tỉnh còn 12/177 xã chỉ đạt dưới 5 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới, đây đều là các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.
Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Việt chung tay xây dựng nông thôn mới
Sau khi hoàn thành tiêu chí nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Hồng Việt (Hòa An) đã có sự thay đổi, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Có được kết quả đó là từ sự chung sức của hệ thống chính trị các cấp và mọi...
Toàn tỉnh: Từ năm 2016 đến nay, huy động gần 760 tỷ đồng XDNTM
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh huy động được gần 760 tỷ đồng, trong đó, vốn từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ 733 tỷ đồng; vốn từ ngân sách địa phương 26 tỷ 427 triệu...
Phụ nữ Hòa An chung tay xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới (NTM) đã, đang trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp ở các địa phương. Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hòa An đã vận động sự vào cuộc của đông đảo hội viên (HV), phụ nữ, góp phần...
Minh Tâm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
Năm 2015, xã Minh Tâm (Nguyên Bình) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hơn 2 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Minh Tâm tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, góp phần giữ vững và nâng cao chất...
Toàn tỉnh: Huy động 443 tỷ 777 triệu đồng xây dựng NTM
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh huy động 443 tỷ 777 triệu đồng xây dựng NTM.