5 xã phấn đấu về đích NTM cuối năm 2018 đạt từ 13 - 15 tiêu chí
Đến nay, toàn tỉnh đạt bình quân 8,48 tiêu chí nông thôn mới (NTM)/xã; trong đó 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Đối với 5 xã phấn đấu về đích NTM cuối năm 2018, gồm: Minh Thanh (Nguyên Bình), Phù Ngọc (Hà Quảng), Bế Triều (Hòa An), Quang Hán...
Tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Hòa An thường xuyên triển khai các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” một cách đồng bộ, thiết thực. Qua đó, không ngừng củng cố và phát huy...
Hoàng Tung nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Sau 5 năm nỗ lực phấn đấu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay bộ mặt nông thôn của xã Hoàng Tung (Hòa An) đã có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh...
Huy động nguồn lực phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực phát triển giao thông nông thôn (GTNT) gắn với xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa giao thương, góp phần phục...
Quảng Uyên: Bình quân đạt 9,8 tiêu chí nông thôn mới/xã
Đến tháng 9/2018, các xã của huyện Quảng Uyên đạt bình quân 9,8 tiêu chí nông thôn mới/xã.
Trên 222 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” cấp tỉnh
Đến hết ngày 18/9, Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” cấp tỉnh đã tiếp nhận 222 triệu 558 nghìn đồng của 59 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ.
Chuyển biến nhờ xây dựng nông thôn mới
Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Thạch An đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung sức, đồng lòng xây dựng NTM, tạo bước chuyển rõ nét, thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông...
Hòa An: Xã Nam Tuấn phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2020
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến năm 2016, xã Nam Tuấn (Hòa An) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Từ nay đến năm 2020, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
Đình Minh nỗ lực về đích nông thôn mới
Phát huy nội lực trong nhân dân, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ và sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Đình Minh (Trùng Khánh) đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, phấn đấu...
Hòa An: Huy động Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" được trên 1,8 tỷ đồng
Theo Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Hòa An, từ năm 2014 đến nay, Quỹ "Xây dựng NTM" của huyện huy động từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được trên 1,8 tỷ đồng.
Chung sức xây dựng nông thôn mới
Thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”, BĐBP tỉnh chủ động triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ XDNTM...
Nguyên Bình đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn
Xác định vai trò quan trọng phát triển giao thông là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, từ năm 2016 đến nay, huyện Nguyên Bình tích cực huy động các nguồn lực triển khai thực hiện Chương trình Phát triển hạ tầng giao thông, từng bước nâng...
Chung sức xây dựng nông thôn mới
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, Đồn Biên phòng Quang Long tích cực hưởng ứng phong trào “Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, góp phần tạo nguồn lực và diện...
Tạo đà cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn khởi sắc
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, diện mạo kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, góp phần tích cực thúc...
Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều quyết định, các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện xây dựng nông...