Đoài Côn nỗ lực đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở
Với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân, thời gian qua, công tác vận động người dân di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở (DDCGSRKGSNO) tại xã Đoài Côn (Trùng Khánh) được đẩy mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả,...
Chung sức xây dựng nông thôn mới
Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”, giai đoạn 2011 - 2020, ngành TT&TT đã hăng hái hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua, nhất là việc thực hiện tiêu chí số 8 về TT&TT...
Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới
Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh giúp người dân làm đường nông thôn, thu hoạch mùa vụ, xây dựng chuồng gia súc… để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các...
Quảng Hưng nỗ lực cán đích nông thôn mới
Sau 10 năm nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay bộ mặt nông thôn của xã Quảng Hưng (Quảng Uyên) có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người...
Bảo Lạc: Nhân dân đóng góp 3,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Năm 2019, nhân dân huyện Bảo Lạc đóng góp trên 3 tỷ 630 triệu đồng, hiến 20.370 m2 đất, 9.310 ngày công lao động làm đường nông thôn, nhà văn hóa, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Văn phòng Tỉnh ủy: Hỗ trợ XDNTM tại xã Trương Lương (Hòa An)
Ngày 6/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Trương Lương (Hòa An).
Hái “quả ngọt” từ xây dựng nông thôn mới
Từ Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã tạo thành những mùa “quả ngọt” để diện mạo nông thôn ở nhiều nơi đổi mới, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện....
Ngọc Côn nỗ lực về đích nông thôn mới năm 2020
Xác định Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, với cách làm sáng tạo, phù hợp của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, bộ mặt nông thôn xã Ngọc Côn...
Xã Hoàng Tung (Hòa An) đạt 19 tiêu chí nông thôn mới
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến ngày 26/12/2019, xã Hoàng Tung (Hòa An) được Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM; tỉnh kiểm tra công nhận đạt 19 tiêu chí NTM.
Nguyên Bình: Bình quân các xã đạt 9,11 tiêu chí nông thôn mới
Đến hết năm 2019, các xã của huyện Nguyên Bình bình quân đạt 9,11 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Trong đó có 2 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 14 tiêu chí, các xã còn lại đạt 6 - 9 tiêu chí, không còn xã dưới 6...
Quảng Uyên: Tăng bình quân 1,4 tiêu chí nông thôn mới/xã
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2019, huyện Quảng Uyên tăng bình quân 1,4 tiêu chí NTM/xã. Duy trì 1 xã đạt 19 tiêu chí, đang đề nghị xã Độc Lập đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt 14 tiêu chí; 8...
Thành phố phấn đấu năm 2020 hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 được Thành phố triển khai đối với 3 xã: Chu Trinh, Vĩnh Quang, Hưng Đạo. Đến nay, có 2/3 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Thành phố tiếp tục duy trì, củng cố,...
Thông Nông: Đầu tư xây dựng 75 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội
Năm 2019, huyên Thông Nông đầu tư trên 110 tỷ 719 triệu đồng xây dựng 75 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.
Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Lâm
Đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Quảng Lâm (Bảo Lâm) đã đạt được một số kết quả tích cực với 11/19 tiêu chí NTM. Song, để bộ mặt nông thôn đổi thay rõ nét hơn, có thêm nhiều hộ dân thoát nghèo thì Chương...
Trà Lĩnh đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn, huyện Trà Lĩnh...