Chí Viễn nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Hưởng ứng Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự nhập cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã Chí Viễn (Trùng Khánh) ngày...
24 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp tỉnh năm 2020. Theo đó, có 24 sản phẩm của 21 chủ thể đạt tiêu chuẩn sản phẩm hạng...
Bảo Lạc bình quân đạt 9,3 tiêu chí nông thôn mới/xã
Đến hết năm 2020, huyện Bảo Lạc đạt 150 tiêu chí chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân đạt 9,3 tiêu chí NTM/xã. Trong đó, có 4 xã đạt 7 tiêu chí, 4 xã đạt 8 tiêu chí, 4 xã đạt 9 tiêu chí, 1 xã đạt 11 tiêu chí,...
Nguyên Bình bình quân đạt 8,8 tiêu chí nông thôn mới/xã
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), năm 2020, huyện Nguyên Bình huy động trên 81 tỷ 676 triệu đồng XDNTM, trong đó, nguồn vốn sự nghiệp 15 tỷ 017 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư 66 tỷ 659 triệu đồng; huy động...
Toàn tỉnh vận động ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" trên 2,1 tỷ đồng
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp trong toàn tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp... ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" trên 2,1 tỷ đồng.
Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân (HND) Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020, HND tỉnh góp phần củng cố, đổi mới, thúc đẩy công tác...
Hà Quảng tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch
Huyện Hà Quảng tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) từng bước được đầu tư, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển KT - XH địa phương. Thực...
Phát huy vai trò nông dân xây dựng nông thôn mới
Các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích phát triển nông nghiệp cho nông dân... Qua đó, làm thay...
Đoài Dương thực hiện hiệu quả công tác di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở
Đoài Dương (Trùng Khánh) là xã thuần nông, chủ yếu sản xuất nông nghiệp; trong chăn nuôi, người dân có tập quán để gia súc dưới gầm sàn nhà ở. Với cách làm sáng tạo, xã thực hiện tốt mục tiêu di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn...
Hòa An với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Ủy ban MTTQ huyện Hòa An phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân trên địa bàn thực hiện tốt cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những việc làm cụ...
Hội thảo “Thực trạng và các giải pháp sử dụng lực lượng lao động nông thôn trong XDNTM tại Cao Bằng”
Ngày 18/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Thực trạng và các giải pháp sử dụng lực lượng lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại Cao...
Hưng Đạo tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
Sau 3 năm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), diện mạo của xã Hưng Đạo (Thành phố) có nhiều đổi thay, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng và hiệu quả, đời sống của người dân ngày càng cải thiện. Từ những kết...
Mặt trận cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới
MTTQ huyện Trùng Khánh có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào Chương trình...
Hoàng Tung nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn
Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, cùng sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, ngành, việc cấp nước sạch cho khu vực nông thôn xã Hoàng Tung (Hòa An) đang có nhiều chuyển biến tích cực. Một số công trình cấp nước sạch được đầu tư...
Hòa An thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015 - 2020, Huyện ủy Hòa An đã lãnh, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huy động hệ thống chính trị và người dân tham gia xây dựng NTM. Hòa An hiện có 4 xã được...