Nguyên Bình phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới
Xác định vai trò của MTTQ trong phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Ủy ban MTTQ huyện Nguyên Bình phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước tạo phong trào thi đua sôi...
Thạch An: Đầu tư trên 95 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng KT - XH
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2020, huyện Thạch An đầu tư trên 95 tỷ 600 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.
Trùng Khánh huy động nguồn lực di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 29/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Trùng Khánh về di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, các cấp, ngành của huyện tập trung huy động mọi nguồn...
Lương Can phấn đấu về đích nông thôn mới
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Lương Can (Hà Quảng) huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn chương trình, dự án, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhân dân phát triển sản...
Sóc Hà về đích nông thôn mới
Sau hơn 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến tháng 12/2019, xã Sóc Hà (Hà Quảng) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM đúng lộ trình, nâng số...
Thành phố tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới
Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Thành phố đạt được nhiều thành quả quan trọng, hạ tầng cơ sở được cải thiện, đời sống, dân trí khu vực nông thôn ngày càng nâng cao. Hiện nay, Thành phố...
Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả hỗ trợ huyện Hòa An xây dựng nông thôn mới
Ngày 14/6, Đảng bộ, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức chương trình thiện nguyện "Chung tay xây dựng nông thôn mới" tại 2 xã Trương Lương, Đức Long (Hòa An). Đại diện...
Toàn tỉnh: Năm 2020 phấn đấu bình quân đạt 12 tiêu chí nông thôn mới/xã
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến hết tháng 5/2020 (sau khi hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã), toàn tỉnh có 11 xã đạt chuẩn NTM; 6 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 48...
Phụ nữ Hạ Lang chung sức xây dựng nông thôn mới
Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hạ Lang chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của...
Đức Long phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020
Với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Long (Hòa An) phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt kết quả khá toàn diện, trong đó có thực hiện Chương trình xây dựng...
Vĩnh Quang "cán đích" nông thôn mới
Sau 9 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Vĩnh Quang (Thành phố) đã nỗ lực, đoàn kết, chung sức thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM, vượt kế hoạch đề ra. Đến với xã Vĩnh Quang những...
Toàn tỉnh: Năm 2020, phấn đấu 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Năm 2020, tỉnh phấn đấu 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Chu Trinh (Thành phố), Quảng Hưng (Quảng Hòa), Đức Long (Hòa An), Lương Can (Hà Quảng), Thị Hoa (Hạ Lang), Ngọc Côn (Trùng Khánh), Yên Thổ (Bảo Lâm), Huy Giáp (Bảo Lạc).
Chu Trinh nỗ lực cán đích nông thôn mới
Sau 8 năm nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay bộ mặt nông thôn của xã Chu Trinh (Thành phố) có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người...
Hòa An: Thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới trên 79 tỷ đồng
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2019, huyện Hòa An đã thực hiện các hoạt động với tổng kinh phí 79,385 tỷ đồng.
Nguyên Bình: Bình quân đạt 9,17 tiêu chí nông thôn mới/xã
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Nguyên Bình bình quân đạt 9,17 tiêu chí nông thôn mới/xã, có 2 xã Minh Thanh, Minh Tâm đạt chuẩn nông thôn mới.