Trà Lĩnh đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn, huyện Trà Lĩnh...
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới
Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong vận động nhân dân thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của...
“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở Trùng Khánh
Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trùng Khánh đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo”, góp phần quan trọng củng cố hệ...
Lực lượng vũ trang huyện Nguyên Bình chung tay xây dựng nông thôn mới
Hưởng ứng phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” giai đoạn 2014 - 2019, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nguyên Bình đã phát huy vai trò, trách nhiệm bằng nhiều việc làm...
Hoàng Tung nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Xác định Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, với cách làm sáng tạo, phù hợp của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Hoàng Tung (Hòa An) trong tuyên...
Hòa An chuyển mình từ xây dựng nông thôn mới
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (XDNTM), kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hòa An đã có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn đổi thay cơ bản, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước...
“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở Hạ Lang
Xác định “dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể huyện Hạ Lang đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Với...
Xây dựng nông thôn mới - hướng tới phát triển bền vững
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, phần lớn các nhiệm vụ qua 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh, giai đoạn 2010 - 2020 đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đây...
Lăng Yên khó khăn trong xây dựng nông thôn mới
Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Lăng Yên (Trùng Khánh) đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, diện mạo nông thôn đang có nhiều đổi thay đáng kể, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tuy...
Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh: Tiếp nhận, bàn giao xi măng cho xã Quảng Lâm (Bảo Lâm)
Ngày 8/11, tại xã Quảng Lâm (Bảo Lâm), Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh phối hợp với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch tổ chức tiếp nhận, ủng hộ 50 tấn xi măng và bàn giao cho xã Quảng Lâm để hỗ trợ Chương trình xây...
Phục Hòa đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Nhà nhà cùng thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống. Những tuyến đường thôn xóm, liên xã đã và đang được đổ bê tông rộng và đẹp; các công trình phúc lợi, trường học được xây...
Khó khăn thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới
Tiêu chí thu nhập là tiêu chí số 10 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), được đánh giá là một trong những tiêu chí quan trọng, có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ở các địa phương. Song...
Tạo đà cho Lê Lai về đích nông thôn mới
Thực hiện Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020, những năm qua, Sở Công...
Gắn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn với xây dựng nông thôn mới
Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng được thực hiện từ năm 2016 đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Xã Độc Lập phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 1 năm
Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM), xã Độc Lập (Quảng Uyên) phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2019, thay thế xã Quốc Phong theo kế hoạch đã đề ra.