Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh

Thứ tư 06/11/2019 05:00

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, có nhiều đóng góp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thắng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác Hội.

 Những năm qua, Hội CCB các cấp không ngừng xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, Hội luôn hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm để hoạt động công tác, để tuyên truyền, vận động các đối tượng nói chung và CCB nói riêng. Phương châm, phương pháp của Hội là: “Tuyên truyền vận động, giáo dục, thuyết phục và nêu gương”. Công tác phát triển hội viên được các cấp Hội quan tâm, trong 5 năm đã kết nạp 4.167 hội viên, đến nay toàn tỉnh có 28.147 hội viên, sinh hoạt tại 2.020 chi hội thuộc 219 Hội cơ sở; có 15 tổ chức Hội trực thuộc Hội CCB tỉnh.
 Hoạt động của Hội CCB các cấp không ngừng đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, đạt hiệu quả rõ rệt trên các mặt công tác, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao. Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở làm tốt nhiệm vụ trọng tâm của Hội tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và CCB các cấp, Hội đã kịp thời chuyển tải đến hội viên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại của địa phương… Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, động viên hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương như: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hòa giải các mâu thuẫn nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu “diễn biến hòa bình”..., góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, giữ vững chính trị ở cơ sở.
Các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động chăm lo nghĩa tình của các thế hệ CCB, cựu quân nhân, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động từ thiện, nhân đạo, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trung bình mỗi năm, Hội CCB các cấp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho trên 30  hội viên; quỹ đồng đội cho nhau vay không tính lãi trên 1 tỷ đồng; các cấp Hội đã huy động được 12.862 bao xi măng, đóng góp trên 3 tỷ đồng, tự nguyện hiến 231.000 m2 đất để làm đường nông thôn, xây nhà văn hóa xóm…; đóng góp trên 90.000 ngày công lao động, ủng hộ 15.347 viên gạch không nung để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng đội.
Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương được các cấp Hội chú trọng tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, đặc biệt là các chính sách liên quan đến CCB cho cán bộ, hội viên, đồng thời tuyên truyền, vận động cho gia đình, người thân và nhân dân địa phương cùng thực hiện; xây dựng các "Câu lạc bộ tuyên truyền CCB với pháp luật", tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn tiêu cực xã hội, như: tham ô, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác; tham gia đấu tranh chống "diễn biến hoà bình", chống “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” của các thế lực thù địch; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng các chủ trương, nghị quyết, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị ở địa phương. Hiện nay có 50 - 70% chức danh ở thôn, xóm, tổ dân phố do hội viên CCB đảm nhiệm, như: bí thư, trưởng xóm, ban công tác mặt trận, tổ hoà giải, tổ an ninh..., đây là lực lượng quan trọng làm công tác "dân vận giỏi, dân vận khéo" giải quyết các vấn đề mâu thuẫn tại cơ sở ngay từ ban đầu.
Từ phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, chất lượng tổ chức Hội được củng cố đồng đều, vững chắc hơn. Qua phân loại tổ chức Hội và hội viên, tính bình quân hằng năm, số chi hội đạt trong sạch vững mạnh chiếm trên 90%, Hội cơ sở đạt 92%, Hội cấp trên cơ sở đạt 95%; tỷ lệ hội viên gương mẫu đạt 95%, nhiều hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa tiêu biểu được chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp khen thưởng.
Hội CCB tỉnh phát triển và lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng, hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, thực sự là lực lượng “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, là lực lượng nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, xây dựng Hội trong sạch, vững

Nguyễn Thắng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh