Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Trùng Khánh đẩy mạnh thực hiện Chương trình 135

Thứ sáu 03/05/2019 05:00

Từ nguồn kinh phí hằng năm của Chương trình 135, huyện Trùng Khánh đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế phù hợp với thực tế địa phương. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt nguồn vốn của Chương trình  hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.

Đường bê tông tại xóm Nặm Thúm, xã Thông Huề được hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 135.

Để phát huy hiệu quả của nguồn vốn từ Chương trình, hằng năm huyện rà soát tại các địa bàn vùng khó khăn, lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và nhu cầu của nhân dân tại các xã về hỗ trợ trực tiếp các loại giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ mua máy móc, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp... Qua thực hiện Chương trình 135, các địa phương đã có những đổi thay đáng kể, cuộc sống của các hộ nghèo ngày càng được cải thiện, đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập.
Huyện tập trung  đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như: giao thông, kiên cố hóa mương thủy lợi, xây dựng trường học, nhà văn hóa, trạm y tế xã...
Riêng năm 2018, từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện đã đầu tư 7 tỷ 510 triệu đồng giao cho 13 xã làm chủ đầu tư (Đức Hồng, Cảnh Tiên, Lăng Hiếu, Thông Huề, Thân Giáp, Đoài Côn, Đình Minh, Phong Châu, Cao Thăng, Đình Phong, Đàm Thủy, Ngọc Chung, Chí Viễn) theo cơ chế đặc thù Nghị định 161/NĐ-CP thực hiện xây dựng  25 công trình; trong đó có 7 công trình chuyển tiếp, 18 công trình khởi công mới.

Nguồn vốn đầu tư không thực hiện theo cơ chế đặc thù đã đầu tư trên 8 tỷ 100 triệu đồng thực hiện 16 công trình, gồm 9 công trình chuyển tiếp, 7 công trình khởi công mới, trong đó Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện thực hiện đầu tư 11 công trình; giao cho xã làm chủ đầu tư 5 công trình. Ngoài ra, đầu tư trên 800 triệu đồng phân bổ cho 19 xã thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình qua sử dụng đã  xuống cấp.
Thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo của Chương trình 135, hằng năm huyện phối hợp với các xã thẩm định, giao nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ nguồn kinh phí của Chương trình, các hộ dân thuộc diện được hỗ trợ đăng ký nhu cầu về vật tư phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, thành lập các mô hình dự án, trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Năm 2018, huyện đã đầu tư trên 4 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cho 2.238 hộ nông dân. Đầu tư 700 triệu đồng  thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Qua đó, các địa phương đã có bước chuyển biết rõ nét, cơ sở hạ tầng kinh tế được đầu tư xây dựng, người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, giá trị các loại cây trồng, vật nuôi tăng lên, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới.
Chủ tịch UBND xã Thông Huề Nông Văn Sòi cho biết: Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động mọi nguồn lực, trong đó có nguồn vốn của Chương trình 135 đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng. Năm 2018, xã đã đầu tư 1 tỷ đồng xây dựng đường nội đồng xóm Cốc Chia, trong đó có 600 triệu đồng nguồn vốn Chương trình 135. Trong năm 2018, xã đã xóa được 13 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, hiện còn 144 hộ, chiếm 28,6%. Đến nay, xã  đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấn năm 2019 hoàn thành thêm tiêu  chí thu nhập.
Có thể thấy rằng, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn của Chương trình 135 đóng vai trò quan trọng. Trong năm 2018, Trùng Khánh đã huy động trên 35 tỷ đồng đầu tư 77 xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, trong đó vốn Chương trình 135 đầu tư 15 tỷ 699 triệu đồng thực hiện 41 công trình. Trong phát triển sản xuất đã có 2 đơn vị đăng ký chủ trì dự án để thực hiện Dự án sản xuất gừng trâu ruột vàng 1,86 ha, Dự án sản xuất lạc giống 19,34 ha liên kết theo chuỗi giá trị.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng mô hình trồng trên 201 ha lúa nếp ong; cung ứng giống cây dẻ với diện tích 40 - 45 ha; thực hiện mô hình chăn nuôi lợn tại các xã: Chí Viễn, Phong Nặm;  mô hình chăn nuôi bò tại xã Đàm Thủy; mô hình chăn nuôi vịt cỏ tại xã Chí Viễn... Đến nay, toàn huyện còn 26,02% hộ nghèo, 14,5% hộ cận nghèo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Trùng Khánh có 2 xã Phong Châu, Đình Minh đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

Văn Hiếu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh