Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Trùng Khánh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Chủ nhật 13/08/2017 07:00

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, huyện Trùng Khánh đang xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức xã Đàm Thủy được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn.
Như một số xã khác, trước đây, tại xã Đàm Thủy (Trùng Khánh), việc chấp hành các nội quy, quy chế của cán bộ, công chức chưa nghiêm, việc triển khai các công văn chậm... Trước thực trạng trên, cấp ủy, chính quyền xã đưa ra nhiều giải pháp nhằm sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý của cấp ủy, chính quyền, như: xây dựng quy chế hoạt động, lịch làm việc của Đảng ủy, UBND, kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể, phân rõ việc, rõ người, tránh ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ phận. Đặc biệt, xã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Nhờ vậy, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành giờ giấc làm việc, cung cách phục vụ nhân dân, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy Mê Văn Đạt, hiện xã có 23 cán bộ, công chức, trong đó, 9 đồng chí trình độ đại học, 2 đồng chí trình độ cao đẳng, 12 đồng chí trình độ trung cấp (4 đồng chí đang theo học trình độ đại học); về trình độ lý luận chính trị, cao cấp 1 đồng chí, trung cấp 8 đồng chí, sơ cấp 14 đồng chí. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trước tiên, huyện Trùng Khánh tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng chí Nông Văn Cánh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trùng Khánh cho biết: Ban Tuyên giáo hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên trao đổi, nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Lồng ghép tuyên truyền các nội dung của công tác cán bộ với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Cán bộ có nhận thức đúng đắn, đầy đủ việc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc, kinh nghiệm điều hành và thực thi công vụ.
Trước đây, một số cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo một số đơn vị chưa coi trọng đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc đào tạo chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với sử dụng, bố trí cán bộ, có tình trạng cán bộ được cử đi đào tạo nhưng không bố trí công việc theo chuyên ngành đào tạo, vì vậy nhiều cán bộ không nhiệt tình tham gia học tập. Ðể khắc phục tình trạng này, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và thực hiện nghiêm quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy chế, quy trình bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử; xây dựng phương án bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý sau khi được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; kiên quyết không bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử khi chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh.
Theo đồng chí Hoàng Thanh Phong, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Trùng Khánh, trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Ban Tổ chức tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng năm, từng giai đoạn. Không cử người không nằm trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức tự học tập và tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện, vị trí công tác được giao, chức danh đã được quy hoạch. Quan tâm để cán bộ trẻ, có năng lực, có chí hướng phấn đấu được đi đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý đã quy hoạch.
Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, cấp ủy các cấp chọn cử, đề nghị cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị ở các trung tâm đào tạo của Trung ương, tỉnh. 6 tháng năm 2017, huyện hoàn thiện hồ sơ cử 2 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I; 2 đồng chí học cao cấp chính trị tại chức tại tỉnh; 3 đồng chí được bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng tại Học viện Chính trị khu vực I; 5 đồng chí (cấp xã) theo học trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong; 73 đồng chí (lãnh đạo, chuyên viên dự nguồn các phòng, ban, đơn vị) theo học trung cấp lý luận chính trị tại huyện... Về chuyên môn nghiệp vụ, hiện có 11 đồng chí (5 cán bộ huyện, 6 cán bộ xã) đang học chương trình đại học...
“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh đã và đang được Trùng Khánh thực hiện khá tốt, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, vận động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Huyện phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã đạt trình độ chuẩn theo đề án vị trí việc làm mới; 100% cán bộ, công chức đạt trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên; 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng theo chức danh và tin học văn phòng.
Hoàng Thu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh