Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Triển khai nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững

Thứ bảy 05/01/2019 07:00

Thực hiện Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Quyết định 59), chuẩn nghèo được xem xét cả góc độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập.

Được sự hỗ trợ của Chương trình 135, nhiều hộ dân huyện Hà Quảng phát triển chăn nuôi bò đem lại hiệu quả, góp phần giảm nghèo.

Việc áp dụng tiêu chí nghèo đa chiều, số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh tăng cao. Với mục tiêu hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, tạo cơ hội cho người dân phát triển sản xuất, tỉnh lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đối với các hộ thuộc diện không thể thoát nghèo, tỉnh thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng với mức trợ cấp bằng mức chuẩn của tỉnh quy định đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo từng thời kỳ; với nhóm hộ nghèo, cận nghèo thực hiện hỗ trợ theo hướng giảm dần chính sách hỗ trợ trực tiếp và tăng dần các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để mua phương tiện, cây, con giống, khuyến khích họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất; ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về y tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo và người nghèo, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, tiền điện, cứu đói, nhà ở, trợ giúp pháp lý, tiếp cận dịch vụ thông tin..., đảm bảo người nghèo được thụ hưởng đúng, đủ, kịp thời các chính sách, tạo bước đệm cho người nghèo vượt qua khó khăn. 

Năm 2018, các địa phương trong tỉnh hỗ trợ 52.392 kg giống cây trồng, như: ngô, lạc, gừng và nghệ vàng, hỗ trợ 790 con lợn thịt và lợn nái... Nhiều mô hình phát triển sản xuất, dự án nhân rộng giảm nghèo hiệu quả, như: Dự án chăn nuôi bò sinh sản xã Thái Học (Nguyên Bình) và xã Dân Chủ (Hòa An) với 42 hộ tham gia, số vốn thực hiện 1 tỷ đồng; dự án tạo việc làm công cho người nghèo tại xã Dân Chủ (Hòa An)... Ngân hàng Chính sách xã hội đáp ứng đủ và kịp thời cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đã có 7.913 lượt hộ nghèo trên toàn tỉnh được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 22 tỷ 412 triệu đồng; 2.245 hộ cận nghèo vay vốn với tổng số tiền 6 tỷ 725 triệu đồng... Anh Nông Văn Kim, xóm Lũng Phjô, xã Lý Quốc (Hạ Lang) - một trong những hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội vươn lên phát triển kinh tế hiệu quả, cho biết: Năm 2010, được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 5 triệu đồng, tôi đầu tư phát triển chăn nuôi. Hiện, gia đình tôi có 22 con dê, 5 con lợn, 4 con trâu. Mỗi năm trừ chi phí lãi hơn 20 triệu đồng. Năm 2014, gia đình tôi đã trả xong nợ ngân hàng. Đến năm 2016, gia đình tôi được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 25 triệu đồng làm nhà ở, đã xây được ngôi nhà mới, mua được xe máy và các vật dụng phục vụ sinh hoạt gia đình... 
Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo theo Chương trình 30a, Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đem lại diện mạo mới cho nông thôn miền núi, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.  
Không chỉ tập trung cho các chương trình, dự án giảm nghèo, tỉnh cũng ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, như: y tế, giáo dục, nhà ở, điện, nước sinh hoạt…

Trong năm 2018, toàn tỉnh đã cấp 364.462 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn và người sống ở vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ gạo cho hộ nghèo thôn bản biên giới theo Nghị quyết 30a với 27.980 lượt hộ, 119.313l lượt nhân khẩu, tổng số gạo 1.780 tấn. Công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo được triển khai ở các cơ sở y tế từ tuyến xã đến tuyến tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cũng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ pháp lý, xây dựng Quỹ Vì người nghèo, chính sách miễn giảm học phí…  

Mô hình nuôi lợn đen của hộ anh Triệu Luồng, xóm Khinh Thượng, xã Bình Lãng (Thông Nông).

Nhờ triển khai nhiều giải pháp, các chính sách, dự án giảm nghèo đã đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người dân. Theo kết quả điều tra sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2018 toàn tỉnh giảm được 5.843 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 3,76%.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lãnh Xuân Huyên cho biết: Đối với giảm nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2%/năm trở lên, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm trở lên; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3 - 4%/năm. Nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo đến năm 2020 gồm 100% người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 90% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất; trên 95% dân cư thành thị được dùng nước sạch và trên 55% dân cư nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, các ngành và địa phương trong tỉnh đã hoàn thành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều, phân tích nguyên nhân nghèo, phân loại đối tượng và có hướng hỗ trợ phù hợp, theo thứ tự ưu tiên. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách về giảm nghèo; nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, như: Khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để tập trung phát triển sản xuất, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo. Duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả để luân chuyển cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, khuyến khích người dân phát triển sản xuất tạo ra các sản phẩm có giá trị, thương hiệu phục vụ nhu cầu thị trường. Đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất; nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh... Cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần thực hiện thành công Chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020.      

Ngọc Dung

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh