Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hiệu quả, tránh hình thức

Thứ sáu 16/06/2017 06:00

Ban chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp triển khai các hoạt động thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức, lãng phí.

Thực hiện Kế hoạch số 383/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ, ngày 4/5/2017 của BCĐ Trung ương CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về triển khai các hoạt động của BCĐ Trung ương CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017, BCĐ CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh xây dựng Kế hoạch số 150/KH-MTTQ-BCĐ ngày 2/6/2017 triển khai các hoạt động CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020; Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 20/7/2010 của Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW...

Người dân tham quan, mua sắm tại phiên chợ hàng Việt Nam tại huyện Bảo Lạc.

 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất và sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tuyên truyền, báo chí... trong công tác tuyên truyền để người tiêu dùng và người sản xuất hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc sản xuất, lưu thông và tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có chất lượng.

Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp với yêu cầu mỗi tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với đối tượng tác động của mình; đồng thời thường xuyên tôn vinh, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong sản xuất và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt.

Vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa Việt Nam. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện kế hoạch phát triển thị trường gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hằng năm của UBND tỉnh.

Các cơ quan thành viên BCĐ CVĐ tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về CVĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả và biểu dương tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong triển khai thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các ngành thành viên BCĐ, các huyện, Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện CVĐ trong năm 2017 tại địa phương, đơn vị mình đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức, lãng phí.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh