Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Thư kêu gọi quyên góp ủng hộ xây dựng Quỹ "Hỗ trợ nông dân” tỉnh Cao Bằng năm 2019

Thứ ba 16/04/2019 16:00

Kính gửi:

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- Các cơ quan Đảng, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh,

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tỉnh Cao Bằng,

Cuộc vận động ủng hộ xây dựng Quỹ "Hỗ trợ nông dân” được triển khai từ năm 1997, liên tục trong những năm qua luôn được các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm ủng hộ, đóng góp.

Tính đến ngày 31/12/2018, số tiền Quỹ "Hỗ trợ nông dân" toàn tỉnh đang quản lý trên 44 tỷ đồng (Trung ương Hội ủy thác 6,5 tỷ đồng; cấp tỉnh 6,9 tỷ đồng; cấp huyện 31 tỷ đồng). Từ nguồn Quỹ "Hỗ trợ nông dân” đã hỗ trợ cho hơn 10.000 lượt hộ hội viên, nông dân thiếu vốn được vay vốn kịp thời đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng các mô hình, dự án phát triển kinh tế gia đình, tổ hợp tác kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước ổn định đời sống, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ban vận động Quỹ "Hỗ trợ nông dân” tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong những năm qua.

Tuy nhiên, Cao Bằng vẫn là một tỉnh nghèo, đa số hộ nghèo là nông dân, rất cần tinh thần trách nhiệm, lòng hảo tâm của cộng đồng chung tay giúp đỡ, ủng hộ.

Để tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”.

Phát huy những kết quả đạt được trong việc vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ "Hỗ trợ nông dân” tỉnh Cao Bằng trong những năm qua, năm 2019, Ban vận động Quỹ "Hỗ trợ nông dân" tỉnh Cao Bằng kêu gọi và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và mọi tầng lớp nhân dân để Quỹ "Hỗ trợ nông dân” tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển. Qua đó, hỗ trợ được nhiều hộ vay vốn, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Sự đóng góp của các đơn vị, tổ chức được ghi nhận và xem xét, đánh giá trong quá trình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

* Thời gian vận động đóng góp quỹ: Bắt đầu từ ngày 1/5/2019 đến hết ngày 30/11/2019 (kết thúc trước thời điểm xét thi đua của các đơn vị), cao điểm của cuộc vận động là tháng 9/2019.

* Mức vận động đóng góp:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp lực lượng vũ trang đóng góp, ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương trở lên.

- Các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn đóng góp, ủng hộ ít nhất từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở lên.

- Các hộ gia đình đóng góp, ủng hộ từ 10.000 đồng (mười nghìn đồng) trở lên.

- Các nhà hảo tâm ủng hộ ít nhất 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) trở lên.

Mọi sự ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ xin gửi về cơ quan Thường trực Ban vận động, cụ thể là: Ban điều hành Quỹ "Hỗ trợ nông dân" tỉnh Cao Bằng (Hội Nông dân tỉnh) tại tổ 7, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc gửi vào tài khoản của Ban điều hành Quỹ "Hỗ trợ nông dân" tỉnh Cao Bằng: Tài khoản số: 8314 201 011 640 tại Agribank Chi nhánh Thành phố Cao Bằng.

Ban vận động Quỹ "Hỗ trợ nông dân” tỉnh Cao Bằng kính mong các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng quan tâm đóng góp, ủng hộ. Trên cơ sở kết quả vận động, Ban vận động Quỹ "Hỗ trợ nông dân” tỉnh chỉ đạo Ban điều hành Quỹ "Hỗ trợ nông dân” Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng thực hiện cho vay theo đúng quy định của Ban vận động Quỹ "Hỗ trợ nông dân” tỉnh và hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

   ĐÀM VĂN ENG

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh