Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Tăng cường tính công khai, minh bạch của nền tài chính Nhà nước

Thứ sáu 29/05/2020 09:00

Hiện nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ triển khai lập báo cáo tài chính Nhà nước (TCNN) năm 2019 đảm bảo tiến độ, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch của nền TCNN, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế.

Cán bộ Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra số liệu tổng hợp báo cáo tài chính Nhà nước trên hệ thống Kho bạc Nhà  nước.

Báo cáo TCNN tỉnh là tổng hợp thông tin tài chính của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế, các đơn vị liên quan khác thuộc khu vực Nhà nước, 5 tổ chức chính trị - xã hội và thông tin TCNN khác trên phạm vi toàn tỉnh. Báo cáo TCNN tỉnh gồm 4 báo cáo chính: Báo cáo tình hình TCNN tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động TCNN tỉnh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tỉnh; Thuyết minh báo cáo TCNN tỉnh.

Hằng năm, KBNN tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố triển khai đồng bộ, thống nhất thực hiện công tác lập báo cáo tài chính. Trưởng Phòng Kế toán Nhà nước KBNN tỉnh Hà Thanh Đức cho biết: Hệ thống tổng hợp Tổng kế toán Nhà nước đã được triển khai từ tháng 8/2019 nhưng một số đơn vị cấp tỉnh, huyện chưa nhập dữ liệu vào ứng dụng công nghệ thông tin, vẫn thực hiện tổng hợp số liệu bằng phương pháp thủ công, vì vậy ảnh hưởng đến công tác lập báo cáo TCNN của KBNN từ tỉnh đến các huyện.

Sự phối hợp vào cuộc của các cấp, ngành trong việc triển khai lập và báo cáo TCNN chưa được quan tâm đúng mức. Nhận thức và trình độ chuyên môn của một số cán bộ kế toán, đơn vị xã, phường chưa cao, còn hạn chế về nghiệp vụ. Năm 2020, thực hiện việc sáp nhập các phòng, ban của 3 huyện Trà Lĩnh, Thông Nông, Phục Hòa (cũ), các xã trên địa bàn toàn tỉnh theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phần nào ảnh hưởng đến công tác lập báo cáo tài chính…

Để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác lập báo cáo TCNN, lãnh đạo KBNN tỉnh đã chỉ đạo Phòng Kế toán Nhà nước và KBNN huyện bố trí lãnh đạo, công chức có năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ Tổng kế toán Nhà nước. Cử cán bộ, công chức KBNN tỉnh, KBNN huyện được giao nhiệm vụ tổng hợp, lập báo cáo TCNN tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do KBNN tổ chức.

Chủ động đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị cung cấp thông tin khẩn trương hoàn thiện, gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho KBNN đồng cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của công tác lập báo cáo TCNN để tranh thủ sự ủng hộ, chia sẻ những khó khăn trong quá trình lập báo cáo TCNN của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, địa phương.

Tính đến hết ngày 7/5/2020, toàn tỉnh có 638 đơn vị phải lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho KBNN tỉnh, trong đó có 555/638 đơn vị hoàn thành công tác cung cấp thông tin tài chính cho KBNN tỉnh, đạt 87%. Qua đó, công tác báo cáo tình hình TCNN năm 2019 đã được KBNN tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tiến Mạnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh