Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Thứ ba 05/11/2019 05:00

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển các loại rừng đem lại hiệu quả.

Rừng keo 1 năm tuổi tại xã Kim Đồng (Thạch An) phát triển tốt.

 Theo số liệu hiện trạng rừng được phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-SNN ngày 26/2/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích đất rừng và đất quy hoạch phát triển rừng 547.095 ha, trong đó, hơn 364.689 ha có rừng; 348.269 ha rừng tự nhiên; 16.419 ha rừng trồng; 182.406 ha đất chưa có rừng; 3.208 ha đất đã trồng rừng chưa đạt tiêu chí; 92.931 ha đất trống có cây gỗ tái sinh chưa đạt tiêu chí thành rừng; 55.479 ha đất có cây bụi, thảm cỏ; 19.692 ha núi đá; 7.575 ha đất có cây nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; 3.518 ha đất khác. Độ che phủ rừng đạt 54,43%.
Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngay từ đầu năm 2019, Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2019; đề xuất phương án nộp tiền trồng rừng thay thế của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác... Chỉ đạo các hạt Kiểm lâm tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động và làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương. Từ đầu năm đến nay, Chi cục phối hợp triển khai 121 cuộc tuyên truyền về hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho 4.756 lượt công chức và người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 37 cuộc cho Hạt Kiểm lâm các huyện; tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp giao ban xã, xóm 84 cuộc.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hoàng Thị Duyên cho biết: Nhằm hạn chế tối đa các đối tượng lợi dụng cho phép khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản, Chi cục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Do đó từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra cháy rừng. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các địa phương, lực lượng liên quan tăng cường ngăn chặn, xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương. Lực lượng kiểm lâm phát hiện, ngăn chặn và xử lý 72 vụ vi phạm về Luật Lâm nghiệp, trong đó, 23 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 12 vụ phá rừng trái pháp luật, 5 vụ vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản, 13 vụ vi phạm khác, tịch thu 11,1 m3 gỗ các loại và 51 kg ngà voi. Đã xử lý 66 vụ (xử lý hành chính 62 vụ, khởi tố vụ án hình sự 4 vụ), còn 6 vụ đang tiến hành xử lý, tổng số tiền phạt và bán lâm sản tịch thu nộp ngân sách 952 triệu đồng.
Công tác quản lý gây nuôi động vật hoang dã luôn được Chi cục Kiểm lâm bám sát quản lý các cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Chi cục vận động và tiếp nhận 6 cá thể động vật thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm IB và IIB (2 cá thể khỉ mốc, 1 cá thể khỉ vàng, 1 cá thể khỉ mặt đỏ, 2 cá thể cu li lớn). Sau khi hoàn tất các thủ tục, Chi cục Kiểm lâm đã thả 4 cá thể khỉ về môi trường tự nhiên tại xã Minh Tâm (Nguyên Bình). Đối với công tác phát triển rừng, thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư tích cực triển khai thực hiện. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh trồng mới 547,42 ha, trong đó, 392/395 ha rừng sản xuất theo Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng, đạt 99,2% so với kế hoạch giao. Ngoài ra, toàn tỉnh trồng 155,42 ha rừng sau khai thác và trồng rừng thay thế. Thực hiện Tết trồng cây và trồng cây phân tán, toàn tỉnh trồng 278.272 cây các loại. Chăm sóc 693,7 ha rừng phòng hộ; bảo vệ 124.458 ha rừng cung cấp dịch vụ môi trường. Trong năm 2019, các chủ đầu tư nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 102,8 ha tại các huyện: Thạch An, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Trùng Khánh.
Chi cục Kiểm lâm hoàn thành việc xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng nguồn năm 2018 cho các chủ rừng nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện liên tỉnh, nội tỉnh. Tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng nguồn năm 2018 cho các chủ rừng  16 tỷ 059 triệu đồng; tổng số chủ rừng hưởng lợi là 14.670 chủ rừng. Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Thạch An Nông Văn Uyên chia sẻ: Năm 2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Thạch An được UBND tỉnh giao chỉ tiêu, kế hoạch trồng mới 90 ha rừng sản xuất. Ban Quản lý phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Phối hợp với các xã triển khai, đôn đốc các hộ nhận khoán tiến hành trồng rừng ngay khi thời tiết thuận lợi mưa ẩm. Đến ngày 30/9/2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã chỉ đao, đôn đốc nhân dân trồng mới 90 ha rừng sản xuất, đạt 100% kế hoạch giao.
Tình hình phá rừng và khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh tuy có giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm 2018, không có điểm nóng xảy ra, nhưng còn xảy ra các vụ vận chuyển, mua bán lâm sản, động vật hoang dã quý hiếm. Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trọng tâm là bảo vệ rừng tự nhiên hiện có; bảo vệ khoanh nuôi phục hồi tái sinh rừng; nâng cao chất lượng, trữ lượng rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng. Phối hợp triển khai công tác trồng rừng theo kế hoạch, phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 54,43% năm 2018 lên 54,7% năm 2019. Chỉ đạo các hạt Kiểm lâm bám sát địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.   

Lý Thắng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh