Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Sẵn sàng cho đại hội phụ nữ các cấp

Thứ năm 08/04/2021 05:00

Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của hội viên phụ nữ. Đại hội không chỉ là dịp đánh giá tình hình, phong trào, hoạt động của hội phụ nữ các cấp mà còn xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Để đại hội đại biểu phụ nữ các cấp diễn ra trang trọng, hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã và đang triển khai tốt các nội dung đề ra.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Quảng Uyên (Quảng Hòa) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để chuẩn bị tốt cho đại hội, ngoài việc tập huấn trực tuyến từ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn chuẩn bị công tác tổ chức đại hội cho cán bộ Tỉnh hội và chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN 2 cấp huyện, Thành phố, xã, phường, thị trấn về triển khai các kế hoạch, hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền cho đại hội phụ nữ các cấp.

Nhằm rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo đại hội, Hội LHPN tỉnh lựa chọn Hội LHPN thị trấn Quảng Uyên (Quảng Hòa) là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Ngày 9/3/2021, Hội LHPN thị trấn Quảng Uyên tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Quảng Uyên Hà Thị Hồng cho biết: Đại hội thực hiện đúng Điều lệ Đại hội đại biểu Hội LHPN, thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được cấp ủy phê duyệt; báo cáo chính trị ngắn gọn, khái quát, phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, xác định nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu và phương hướng thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các nội dung tham luận tại đại hội có sự đầu tư, đúng trọng tâm, trọng điểm; đại biểu trúng cử ban chấp hành và đại biểu được bầu dự đại hội cấp trên có số phiếu bầu cao, đủ tiêu chuẩn, có uy tín và năng lực.

Sau khi kết thúc đại hội điểm, Hội LHPN tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá những việc làm được và những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình diễn ra đại hội để các xã, phường, thị trấn rút kinh nghiệm tổ chức đại hội. Đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN các huyện, Thành phố chủ động lựa chọn một xã, phường, thị trấn trên địa bàn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại tổ chức tốt hơn. Đến nay, 100% cơ sở hội hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ. Dự kiến, đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong quý II; cấp huyện hoàn thành trong quý III; cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV/2021.

Hội LHPN tỉnh ban hành văn bản định hướng nội dung thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và lấy ý kiến tham gia góp ý văn kiện đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên. Nội dung tập trung đánh giá phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ qua; những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác Hội; những khó khăn, vướng mắc, nhu cầu, mong muốn của hội viên trong thực hiện phong trào, nhiệm vụ công tác Hội... Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà các cấp hội cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đơn vị.

Hội LHPN tỉnh thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Sau khi thành lập, các tiểu ban đã tích cực xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện, Tiểu ban Văn kiện đang tích cực xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, dự thảo Nghị quyết Ðại hội; Tiểu ban Nhân sự đã xây dựng kế hoạch triển khai các bước chuẩn bị nhân sự đại hội. Ðặc biệt, công tác tuyên truyền cũng được Hội LHPN tỉnh tăng cường đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua mạng xã hội; lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt chi hội...

Từ đó, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, hội viên phụ nữ về vị trí, vai trò của tổ chức Hội; thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành và nhân dân đối với công tác phụ nữ... Hội LHPN các cấp kiện toàn bộ máy nhân sự bảo đảm về số lượng và chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, quan tâm tỷ lệ cán bộ trẻ, dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội LHPN trong việc giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho các cấp ủy, chính quyền. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội LHPN các cấp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thiết thực, bền vững.

Trong thời gian tiến tới đại hội, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục được chú trọng nhằm tạo không khí phấn khởi, tiến hành xây dựng, thực hiện các công trình chào mừng đại hội, tuyên truyền trực quan trước cơ quan, trục đường chính…, đưa đại hội trở thành sự kiện quan trọng, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và là ngày hội của phụ nữ trong toàn tỉnh, đồng thời thu hút sự quan tâm, chú ý của các cấp, ngành và nhân dân.  

Ngọc Dung

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh