Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Quan tâm thực hiện tốt công tác gia đình

Thứ sáu 20/03/2020 20:00

Thời gian qua, công tác gia đình (CTGĐ) luôn được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Công tác gia đình được quan tâm nên tỷ lệ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng.

Theo đồng chí Triệu Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện Chiến lược phát triển gia đình, Ban Chỉ đạo CTGĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đưa nội dung CTGĐ vào kế hoạch hằng năm để thực hiện. Sở, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CTGĐ tỉnh ban hành các văn bản thực hiện quản lý nhà nước về CTGĐ bảo đảm tiến độ theo quy định. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, Thành phố tổ chức giám sát, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực, bình đẳng giới trong gia đình; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm CTGĐ các cấp.

Các sở, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo CTGĐ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện CTGĐ năm 2019, chủ đề "An toàn cho phụ nữ, trẻ em"; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày hội Gia đình hạnh phúc năm 2019 nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em năm 2019; tổ chức Hội thảo Giải pháp an toàn cho phụ nữ, trẻ em và các phong trào, hoạt động của Hội.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019 với chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình" gắn với chủ đề truyền thông về CTGĐ năm 2019. Ủy ban MTTQ tỉnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội với nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; truyền thông trong “Tháng hành động vì trẻ em”; phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên và Tổ chức ChildFun tại Cao Bằng tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2019 với chủ đề "Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em"…

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện: Hòa An, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Hà Quảng, Quảng Uyên, Nguyên Bình và Thành phố triển khai, duy trì hoạt động mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình; Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tại 8 xã, phường thuộc 6 huyện và Thành phố. Thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019 tại xã Hoàng Tung (Hòa An), xã Vĩnh Quang (Thành phố).

Kết quả, thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại xã Vĩnh Quang có 300 hộ dân đăng ký; xã Hoàng Tung có 300 hộ đăng ký. Quá trình thực hiện, ý thức của người dân về giữ gìn truyền thống văn hóa gia đình, tôn trọng lẫn nhau của các thành viên trong gia đình được nâng lên rõ rệt, ông bà, cha mẹ yêu thương, gương mẫu, mẫu mực; con cháu thảo hiền, ngoan ngoãn, lễ phép; anh em đoàn kết, hòa thuận, chia sẻ; vợ chồng tình nghĩa và thủy chung.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế, tình trạng xuống cấp đạo đức của một số gia đình trong xã hội đang diễn ra, trong đó tình trạng ly hôn có chiều hướng gia tăng, số vụ bạo lực gia đình chưa được phát hiện, xử lý kịp thời... Nguyên nhân của tình trạng trên một phần do tác động tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về gia đình nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; công tác phối hợp trong thực hiện CTGĐ từ tỉnh đến cơ sở chưa chặt chẽ; hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình nhiều nơi còn mang tính hình thức…

Để làm tốt CTGĐ, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CTGĐ, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới; công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em…

Gắn phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hưởng ứng các hoạt động về gia đình; xây dựng mô hình về câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở cũng như hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh