Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động

Thứ năm 18/04/2019 05:00

Xác định công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, huyện Trà Lĩnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Tri Phương.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và đoàn thể các cấp quan tâm, thực hiện. Để làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trà Lĩnh chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch việc làm, xuất khẩu lao động hằng năm. Phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động người đủ độ tuổi lao động tham gia đào tạo nghề; tổ chức định hướng nghề nghiệp thông qua nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp với điều kiện gia đình và bản thân.

Để nắm bắt kịp thời số lao động chưa có việc làm, chưa qua đào tạo nghề và nhu cầu học nghề của người lao động, Phòng chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát, rà soát cung - cầu lao động hằng năm để nắm bắt nguồn lực lao động bổ sung của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép và giới thiệu đến tuyển dụng lao động trên địa bàn huyện. Cùng với quan tâm giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, công tác xuất khẩu lao động cũng được huyện xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Năm 2018, toàn huyện giải quyết việc làm cho 547 người lao động, đạt 109,4% kế hoạch năm. Trong đó, tạo việc làm thông qua các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội được 253 người; tạo việc làm thông qua chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm được 294 người (xuất khẩu lao động 1 người; vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm 45 người; làm việc tại các doanh nghiệp trong nước 248 người). Tổ chức tập huấn về vệ sinh an toàn lao động cho 46 lao động. Mở 4 lớp đào tạo nghề cho 120 lao động nông thôn tại các xã: Tri Phương, Xuân Nội, Lưu Ngọc, Quang Vinh. Những kết quả trên đã phần nào thể hiện sự nỗ lực của huyện và các ngành, đoàn thể trong việc đẩy mạnh nhiều chương trình như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cho vay vốn giải quyết việc làm...
Có thể khẳng định, thông qua các lớp đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm..., nhiều người lao động đã được tiếp cận với những kiến thức mới thuộc các lĩnh vực, từ đó biết cách sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo việc làm tại chỗ, đặc biệt đây còn là cơ hội để người lao động được các cơ sở sản xuất, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng vào làm việc.

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trà Lĩnh Lương Văn Chung chia sẻ: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, chất lượng việc làm chưa cao, tính ổn định, bền vững, hiệu quả còn thấp. Lực lượng lao động của huyện tuy dồi dào song chất lượng nguồn lao động chưa cao, việc đào tạo chủ yếu là trình độ sơ cấp nghề; cơ sở vật chất chưa đảm bảo để mở các lớp học nghề, chủ yếu mở lớp tại các nhà văn hóa xã, xóm. Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi được đào tạo nghề còn thấp; chưa có doanh nghiệp liên kết giải quyết việc làm cho người học nghề. Bên cạnh đó, một số người dân còn trông chờ, ỷ lại, có tâm lý ngại học nghề, ngại đi làm xa nhà nên chưa mạnh dạn đăng ký tham gia học nghề, đăng ký đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh.
Khắc phục những khó khăn, hạn chế, huyện tiếp tục tập trung định hướng phát triển đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm hằng năm. Đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý, đơn vị đào tạo và đơn vị sử dụng lao động; phấn đấu giải quyết việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo nghề, sản phẩm làm ra của người lao động được tiêu thụ ổn định, có tính bền vững.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh tổ chức tư vấn cho người lao động trên địa bàn huyện. Đồng thời, lựa chọn các công ty tuyển dụng xuất khẩu lao động có uy tín, tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu thị trường tiềm năng, phù hợp với người lao động. Tăng cường kiểm tra, khảo sát nhu cầu học nghề, xây dựng các mô hình dạy nghề phù hợp điều kiện địa phương cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị trường lao động... Qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Anh Tú

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh