Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Phục Hòa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ ba 10/12/2019 16:00

Những năm qua, nhân dân các dân tộc huyện Phục Hòa luôn đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, góp phần phát triển KT - XH địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Phục Hòa và xã Mỹ Hưng thăm nhà “Đại đoàn kết” tại xóm Nà Phường, xã Mỹ Hưng.

Nhằm phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư và đa dạng hóa hình thức đoàn kết, tập hợp nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, Ủy ban MTTQ huyện Phục Hòa đã tập trung triển khai các hoạt động, như: Gặp mặt đồng bào dân tộc thiểu số; thăm hỏi, tặng quà chức sắc tôn giáo nhân dịp lễ, tết; biểu dương các cá nhân đi đầu trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội; bảo tồn, phát huy các phong tục, văn hóa truyền thống; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Để triển khai hiệu quả các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”..., Ủy ban MTTQ huyện không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động; xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung, biện pháp trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hướng vào mục tiêu chăm lo cuộc sống của nhân dân, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực đóng góp tiền, vật liệu, hiến đất, ngày công lao động... tu sửa, làm mới đường nông thôn, kiên cố hóa mương nội đồng, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phục Hòa Nông Văn Tuyên cho biết: Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhân dân ủng hộ Quỹ “Xây dựng NTM” trên 1,4 tỷ đồng; hiến 17.000 m2 đất, trên 7.000 ngày công lao động.

Riêng 11 tháng năm 2019, các tổ chức, nhân dân đóng góp Quỹ “Xây dựng NTM” trên 89 triệu đồng, hỗ trợ nhân dân di dời 226 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Đến nay, các xã bình quân đạt 12,6 tiêu chí NTM/xã. Để vận động các tổ chức, cá nhân chung sức giúp xã Đại Sơn về đích NTM, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp tổ chức đợt phát động “Xã Đại Sơn 200 ngày đêm về đích NTM”, kết quả, nhân dân và cộng đồng đóng góp trên 1,1 tỷ đồng hỗ trợ xã Đại Sơn xây dựng NTM.

Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt quy định tại địa phương, các quy ước, hương ước làng, xã; quy ước nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội...; các phong trào phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, an toàn giao thông... Thông qua các phong trào, hoạt động, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Năm 2019, toàn huyện có 4.794/5.715 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 83,9%; 93/144 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, đạt 81,6%; có 90 nhà văn hóa xóm, 2 nhà văn hóa xã; 100% xã, thị trấn có trạm y tế, 100% khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 16,28%...

Các hoạt động chăm lo cho người nghèo được triển khai hiệu quả, từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị đóng góp trên 413 triệu đồng xây dựng và tu sửa 30 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách. Riêng năm 2019, huyện hỗ trợ xây dựng 17 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình… ủng hộ trên 2,6 tỷ đồng xây dựng khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Bế Văn Đàn tại xã Triệu Ẩu.  

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Phục Hòa tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh gắn với củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Văn Hiếu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh