Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư

Thứ ba 01/10/2019 09:00

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Trùng Khánh luôn quan tâm tới việc xây dựng mô hình tự quản tại các khu dân cư nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dân, góp phần tích cực thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đoàn viên thanh niên huyện Trùng Khánh phát quang tuyến đường thanh niên tự quản.

Huyện Trùng Khánh có 231 xóm, tổ dân phố, 30 xóm biên giới. Có 20/20 xã, thị trấn đã triển khai và xây dựng các mô hình tự quản. Toàn huyện hiện có 411 mô hình tự quản trên các lĩnh vực với trên 10.000 thành viên, trong đó có 273 mô hình về an ninh trật tự, 55 mô hình về lĩnh vực kinh tế, 36 mô hình thực hiện nếp sống văn minh, 32 mô hình về vệ sinh môi trường… Việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của các mô hình tự quản theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, lấy khu dân cư làm địa bàn triển khai thực hiện. Đến nay, các mô hình đã đem lại những hiệu quả nhất định tại cơ sở như: mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ đường biên mốc giới, khu dân cư tự quản về an toàn giao thông, tuyến đường văn minh đô thị, tuyến đường thanh niên tự quản, khu dân cư không rác...
Tiêu biểu trên lĩnh vực an ninh trật tự có 273 mô hình hoạt động hiệu quả. Các mô hình tự quản hoạt động theo hình thức các hộ gia đình tự nguyện cùng cam kết thực hiện các nội dung tự quản về an ninh trật tự theo hương ước, quy ước ở khu dân cư gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 30/30 xóm biên giới thành lập được tổ tự quản đường biên cột mốc.

Trong lĩnh vực kinh tế, toàn huyện có 55 mô hình tự quản với 1.039 thành viên. Hầu hết các mô hình tự quản trong lĩnh vực kinh tế đều đem lại hiệu quả thiết thực, giúp các hộ gia đình mạnh dạn đưa những cây, con mới có giá trị, năng suất cao vào nuôi trồng, từ đó khuyến khích các hộ liên doanh, liên kết tạo thành vùng sản xuất hàng hóa, hỗ trợ nhau giải quyết khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, nhiều mô hình tự quản trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh du lịch, việc cưới, việc tang, tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, các hoạt động nhân đạo, từ thiện... Nhìn chung các mô hình tự quản đã phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cảnh quan môi trường văn minh, sạch đẹp, duy trì nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Là một trong những địa phương xây dựng và duy trì các mô hình tự quản hiệu quả, xã Đàm Thủy cả 18/18 xóm thành lập mô hình tự quản tại khu dân cư trên các lĩnh vực. Trong đó có 78 mô hình liên gia tự quản, 9 mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ đường biên mốc giới. Ngoài ra, còn có các mô hình bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, mô hình liên kết sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế… Từ năm 2018 đến nay, các mô hình tự quản của xã tham gia phát quang cột mốc được 13 lần với 78 lượt người tham gia; tổng vệ sinh môi trường được 19 cuộc với hơn 600 lượt người tham gia; các hộ trong xã tự nguyện đóng góp tiền xây dựng tuyến đường điện thắp sáng đường làng ngõ xóm, lắp 350 đèn điện thắp sáng; đóng góp kinh phí, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Dù ở lĩnh vực nào, các thành viên tham gia các mô hình tự quản luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư trên địa bàn huyện còn tồn tại nhiều hạn chế như: một số đơn vị nhân rộng mô hình theo phong trào, hình thức, thiếu tính bền vững; nhận thức về nội dung, ý nghĩa của các mô hình tự quản của một số tổ chức, cá nhân và một bộ phận dân cư còn hạn chế; việc tham gia các hoạt động của một số thành viên trong tổ tự quản chưa tích cực. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trùng Khánh Nông Thị Trường cho biết: Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia các mô hình tự quản; đoàn kết, hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng địa bàn dân cư lành mạnh, an toàn.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; xây dựng lực lượng nòng cốt có khả năng tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Xây dựng các mô hình tự quản trên cơ sở tự nguyện, tự giác, tự chịu trách nhiệm, tự chủ về kinh phí, hoạt động theo quy chế; hướng đến mục tiêu mang lại lợi ích cho người dân, được người dân đồng tình, ủng hộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc này sẽ góp phần bảo đảm tính thống nhất chung, là tiền đề quan trọng để đưa các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư đi vào nền nếp, chất lượng và ngày càng hiệu quả.
         

Hà Thu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh