Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Phát động phong trào thi đua "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Thứ năm 15/06/2017 10:00

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chỉ thị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân ở các địa bàn điều kiện phát triển KT - XH khó khăn, đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin...).

Mục tiêu của đợt phát động phong trào thi đua nhằm: Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2%/năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm 5%/năm trở lên, hộ nghèo dân tộc thiếu số giảm từ 3 - 4%/năm, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo của tỉnh cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so vói cuối năm 2015; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo đê cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo; Cơ sở hạ tầng KT - XH ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt, góp phần giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện tiếp cận thị trường.

Chỉ thị yêu cầu tập trung thực hiện một số nội dung thi đua: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tham gia đối với công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững, các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí, chủ động vươn lên của người nghèo; kịp thời biểu dương, động viên các gương điển hình mạnh dạn đi đầu trong việc thoát nghèo, phê phán các trường hơp lợi dụng chính sách, không có ý chí vươn lên thoát nghèo. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những vùng đặc biệt khó khăn và có chính sách đặc thù để giảm nhanh hơn trong đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác giảm nghèo. Phân công trách nhiệm giúp đỡ hộ nghèo; tạo điều kiện khuyến khích, động viên các hộ tham gia đăng ký thoát nghèo; tập trung ưu tiên hỗ trợ, giúp đỡ những hộ đăng ký thoát nghèo. Tích cực xã hội hóa trong công tác giảm nghèo, tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút và động viên sự tham gia của các tầng lớp dân cư trong việc thực hiện các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo, đặc biệt coi trọng vai trò của cấp cơ sở, đảm bảo sự tham gia của người dân trong giám sát, đánh giá.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh