Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Nỗ lực thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ ba 11/08/2020 06:00

Thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG), Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, Thành phố đẩy nhanh tiến độ thu thập, kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác nhất của công dân và hoàn thành tiến độ theo quy định, không để xảy ra sai lệch.

Công an các huyện, Thành phố tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về tầm quan trọng của việc thu thập các thông tin để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự án CSDLQG về dân cư là dự án lớn của Bộ Công an, có vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải cách thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích của công dân.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ kết nối, chia sẻ, khai thác, nghiệp vụ của ngành công an. CSDLQG về dân cư tập hợp những thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Năm 2020 được xác định là giai đoạn “nước rút” để triển khai và cơ bản hoàn thành Dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, Thành phố đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, Thành phố tham mưu cho UBND cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thu thập các thông tin để xây dựng CSDLQG về dân cư và các trình tự, thủ tục cần thực hiện.

Công an các huyện, Thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an xã, phường, thị trấn về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án; quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong CSDLQG về dân cư, trách nhiệm của công an các cấp trong việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư.

Quá trình triển khai thực hiện, Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, cử cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong quá trình thực hiện, góp phần đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Kết quả việc triển khai Dự án CSDLQG về dân cư trên địa bàn đạt những kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành việc thu thập Phiếu thông tin dân cư. Theo đó, toàn tỉnh thu thập 546.478 phiếu/548.575 nhân khẩu, đạt 99,6%; số phiếu DC01 đã Scan 533.111 phiếu.

Để đảm bảo dữ liệu thu thập chính xác trước khi chính thức nhập vào CSDLQG về dân cư, Công an tỉnh thành lập 3 đoàn tiến hành kiểm tra, phúc tra phiếu tại Công an các huyện, Thành phố và một số xã, phường, thị trấn. Đã kiểm tra, phúc tra 6.175 phiếu; Công an các huyện, Thành phố tiến hành kiểm tra, phúc tra tại công an các xã, thị trấn; công an xã, phường, thị trấn tự kiểm tra 100% phiếu của địa bàn phụ trách.

Từ đó, xác định số phiếu còn thiếu thông tin hoặc chưa đúng để kịp thời bổ sung, chỉnh sửa kịp thời. Phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng CSDLQG về dân cư và cấp số định danh cho công dân trước ngày 1/12/2020, hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/4/2021.

Đàm Hành - Minh Hoàng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh