Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch

Chủ nhật 22/11/2020 06:00

Qua 3 năm thực hiện Luật Hộ tịch, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu và triển khai hiệu quả các biện pháp tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về hộ tịch được thực hiện nhanh chóng, khoa học, đáp ứng yêu cầu của người dân.

Công chức tư pháp - hộ tịch UBND xã Đức Long (Thạch An) hướng dẫn người dân kê khai đăng ký khai sinh.

Sau khi Luật Hộ tịch có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành được các địa phương tiến hành đồng bộ. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới hình thức hội nghị, tài liệu tuyên truyền, tờ gấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, hay lồng ghép trong các đợt hỗ trợ nghiệp vụ tại cơ sở.

Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Hộ tịch và những văn bản pháp luật liên quan đến công tác hộ tịch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ về đăng ký hộ tịch cũng như giúp người dân nắm rõ các trình tự, thủ tục trong công tác đăng ký hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, ngành chức năng mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch với các nội dung như: thẩm quyền chứng thực; một số quy định mới về hộ tịch, hôn nhân và gia đình; công tác xử lý vi phạm hành chính của cấp xã... nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư pháp ở các địa phương.

Tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn  tỉnh. Đến nay có 240 công chức làm công tác hộ tịch được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại UBND cấp huyện, cấp xã.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch, Sở Tư pháp triển khai việc đưa vào sử dụng phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh. Các huyện, Thành phố đầu tư máy vi tính, máy in, đường truyền Internet và các thiết bị cần thiết để cài đặt và sử dụng phần mềm hộ tịch.

Từ đầu năm 2018, phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp được triển khai ở tất cả các xã, phường, thị trấn và phòng tư pháp các huyện, Thành phố. Từ khi phần mềm hộ tịch dùng chung được triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả rõ nét, đặc biệt trong công tác thống kê và quản lý hộ tịch.

Trong đó phần mềm đăng ký khai sinh điện tử và hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch đã tích hợp việc đăng ký khai sinh và cấp mã số định danh cá nhân cho công dân là một sự chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, đăng ký hộ tịch. Việc thống kê, tổng hợp các sự kiện hộ tịch, tra cứu các văn bản về hộ tịch đảm bảo chính xác theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận tiện, nhanh chóng cho nhân dân khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở do nguồn nhân lực, biên chế phòng tư pháp cấp huyện chưa bảo đảm để duy trì các hoạt động hộ tịch tại cấp huyện theo Luật Hộ tịch. Đặc biệt tại một số xã, năng lực thực thi công vụ của một số công chức tư pháp - hộ tịch còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ  công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện cho đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, sử dụng phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp chưa được bảo đảm, nhất là cấp xã chưa được quan tâm đầu tư đồng bộ.

Nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, Sở Tư pháp đã kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo đảm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của người dân. Đối với những địa phương có sự thay đổi về địa danh hành chính do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, hướng dẫn cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện. Với việc triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp, công tác quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ngày càng đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hứa Tân Hợi cho biết:  Để Luật Hộ tịch thực sự phát huy hiệu quả tại cơ sở, thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản liên quan đến công tác hộ tịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ trong công tác đăng ký hộ tịch.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã để giải quyết nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính về hộ tịch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi có yêu cầu.

Tiếp tục triển khai kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh nhằm từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Hộ tịch.

 Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh thực hiện đăng ký khai sinh 18.317 trường hợp; đăng ký khai tử 5.829 trường hợp; đăng ký kết hôn 5.829 trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 6.572 trường hợp; đăng ký nhận cha, mẹ, con 202 trường hợp; thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch 464 trường hợp; xác định lại dân tộc 44 trường hợp; đối với các đề nghị xác minh giấy tờ hộ tịch, báo cáo hộ tịch của các cơ quan Trung ương và địa phương, luôn bảo đảm giải quyết công việc theo đúng thời hạn.
Tiến Mạnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh