Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Lan tỏa phong trào, mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng

Chủ nhật 01/12/2019 05:00

Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Bên cạnh thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật của Nhà nước còn có sự tham gia đóng góp tích cực của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng trong công tác BVMT.

Đoàn viên thanh niên vệ sinh đường phố tại thị trấn Đông Khê (Thạch An).

Là một trong những tổ chức hội có nhiều điểm sáng trong BVMT, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò chủ lực của phụ nữ trong công tác BVMT, đồng thời chủ động kết nối, huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên, phụ nữ chuyển đổi ngành, nghề phát triển kinh tế hướng đến BVMT. Từ năm 2016 đến nay, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai sâu rộng đã định hướng rõ những việc làm cụ thể để phụ nữ phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc và BVMT. Cùng với tập huấn cho hội viên tham gia mô hình, các cấp Hội chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Hằng năm, trên 140.000 lượt hội viên, phụ nữ được hướng dẫn, cung cấp thông tin, kiến thức về xây dựng các mô hình; các cấp Hội tổ chức 66 cuộc truyền thông về BVMT cho trên 4.500 lượt hội viên. Các cơ sở Hội tổ chức nhiều hoạt động vệ sinh môi trường với 3.958 ngày công lao động, khơi thông 2.355 m mương, thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh công trình công cộng, phát quang đường... Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 311 mô hình về: “Gia đình 5 không, 3 sạch”, xử lý rác thải tại hộ, hạn chế sử dụng túi nilon, giáo dục hành động vệ sinh… Qua 4 năm triển khai, có 261 cá nhân, 260 tập thể điển hình được biểu dương trong thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".
Với mô hình xây dựng “Bể chứa thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng", Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác thu gom, tập kết rác thải vào bể nơi đã được triển khai mô hình; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý triệt để chất thải đã được thu gom, tập kết phù hợp với địa phương; nhận rộng mô hình trên địa bàn tỉnh bằng nguồn kinh phí từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn kinh phí khác. Kết quả, trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường lắp đặt 192 bể thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại 5 xã: Thông Huề, Đàm Thủy (Trùng Khánh), Bế Triều (Hòa An), Quang Hán (Trà Lĩnh), Huy Giáp (Bảo Lạc). Đến tháng 6/2019, huyện Trùng Khánh lắp đặt 72 bể thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để người dân thu gom, tập kết, góp phần hạn chế những tác động xấu đến môi trường đất, nước, không khí gây ra bởi tình trạng vứt chất thải nguy hại bừa bãi ra ngoài môi trường.
Với các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”; “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Tuyến đường cựu chiến binh tự quản”…, triển khai từ năm 2017 đến nay tại các huyện Trà Lĩnh, Phục Hòa, Hòa An, Hạ Lang..., thực hiện lồng ghép với các hoạt động khác của các tổ chức Hội: Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh đã góp phần quan trọng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Điển hình như huyện Phục Hòa, các chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên được giao quản lý các tuyến đường bê tông liên thôn có chiều dài khoảng từ 300 - 2.000 m; định kỳ hằng năm, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ thường xuyên tổ chức ra quân phát quang, vệ sinh các tuyến đường.
Là tổ chức hội của tỉnh tích cực trong công tác BVMT với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh đã triển khai phong trào cộng đồng chung tay bảo vệ cây cổ thụ; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền và cộng đồng địa phương về công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường, trong đó có cây cổ thụ quý hiếm cần được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Với những nỗ lực của Hội trong khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền đánh giá, công nhận…, đến nay, tỉnh đã có 11 cây cổ thụ, 1 rừng cây nghiến cổ thụ gồm 82 cá thể được công nhận là Cây di sản Việt Nam.
Cùng với phong trào của các tổ chức hội, đoàn thể, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo, phối hợp thực hiện phong trào "Di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở" đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2018, triển khai tại xã Quang Vinh (Trà Lĩnh) với tổng kinh phí hơn 220 triệu đồng (trong đó, Nhà nước hỗ trợ 101,5 triệu đồng, nhân dân đóng góp gần 119 triệu đồng); năm 2019, phong trào được triển khai tại xã Mông Ân (Bảo Lâm). Kinh phí hằng năm do Trung tâm Môi trường nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ 266,5 triệu đồng. Đến nay, đã hỗ trợ xây mới, di dời 35 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở tại các xã triển khai phong trào. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình tại các địa phương, phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ dân trong toàn tỉnh di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở.
Thời gian qua, công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong công tác BVMT đã đem lại những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi của các tầng lớp nhân dân về BVMT. Các hộ gia đình tự nguyện thu gom rác vào nơi tập trung để đem đến nơi tập kết; xây dựng chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh. Nhiều địa phương đã lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ BVMT làm tiêu chí để đánh giá, bình xét, công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa'', "Khu dân cư văn hóa'', góp phần tích cực vào việc hoàn thành các tiêu chí môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Tuy nhiên, trong hoạt động của các mô hình còn bộc lộ một số hạn chế như: Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong triển khai xây dựng các mô hình điểm về BVMT chưa đồng đều, có nơi còn giao khoán công việc cho các tổ chức đoàn thể; công tác tuyên truyền, vận động BVMT chưa sâu rộng; sự phối hợp thông tin về BVMT giữa các ngành, tổ chức đoàn thể còn hạn chế; ý thức BVMT chưa tạo thành thói quen, nếp sống của phần lớn người dân; kinh phí triển khai các hoạt động BVMT còn hạn chế, chưa thể nhân rộng ở nhiều địa phương...
Hiện nay, các cấp chính quyền cần tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước về BVMT. Phát động các phong trào tự quản, giám sát của nhân dân, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn lợi ích trong sử dụng tài nguyên, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

Đàm Liễu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh