Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Hướng công chúng tới chân - thiện - mỹ

Chủ nhật 31/05/2020 06:00

Đã là người làm báo chuyên nghiệp thì hẳn đều rõ rằng, báo chí văn nghệ là một bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí văn nghệ có chức năng, nhiệm vụ rất đặc thù, là "nơi tạo ra các tác phẩm văn học, các sản phẩm văn hóa và quảng bá những tác phẩm, sản phẩm văn hóa ấy đến rộng rãi công chúng".

Ấn phẩm Tạp chí “Non nước Cao Bằng”.

So với báo ngày, báo tuần cũng như các báo đặc san, chuyên san của các loại báo ngành hoàn toàn mang tính thời sự thì báo chí văn học, nghệ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học - nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và báo chí văn nghệ của một số bộ, ngành có những đặc thù rất riêng về nội dung thông tin. Việc thể hiện nội dung có sự kết hợp giữa ngôn ngữ báo chí với ngôn ngữ riêng của từng loại hình nghệ thuật.

Với đặc trưng riêng của mình, báo chí văn nghệ là nơi chọn lọc, công bố các tác phẩm mới gồm: văn, thơ, âm nhạc, hội họa, kiến trúc...; những tác phẩm này đều có chức năng chung là phản ánh hiện thực xã hội, công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước với sự phong phú về loại hình, hấp dẫn về nội dung. Các tác phẩm phải thực sự đi vào cuộc sống, dễ được nhân dân đón nhận, thưởng thức và suy ngẫm.

Việc công bố những tác phẩm mới, bao gồm cả sáng tác và nghiên cứu lý luận, phê bình vừa làm cho độc giả có điều kiện thưởng thức, vừa nâng cao trình độ thẩm mỹ và định hướng thẩm mỹ cho công chúng. Đồng thời, báo chí văn nghệ có chức năng phản ánh, biểu dương, cổ vũ những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật, của điển hình tiên tiến thông qua truyện, ký, thơ, tác phẩm mỹ thuật, tranh, ảnh... để hướng công chúng tới chân - thiện - mỹ. Thông qua công bố tác phẩm mới, báo chí văn nghệ đã thực hiện chức năng cao quý của mình là phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn nghệ, nhất là tài năng trẻ ở mỗi địa phương cũng như cả nước.

Với thiên chức cao quý đó, những năm qua, Tạp chí "Non nước Cao Bằng" có nhiều nỗ lực, thực hiện tốt vai trò là diễn đàn của văn nghệ sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ, tác giả trong tỉnh và các tỉnh bạn trong cả nước; thông qua đó tập hợp, đoàn kết các văn nghệ sĩ dưới mái nhà chung của Hội Văn học - Nghệ thuật Cao Bằng.

Hầu hết các tác phẩm được đăng tải góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của quân và dân trong tỉnh, cũng như tinh thần đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc nhằm từng bước đưa nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tuy nhiên số lượng tác phẩm thực sự thành công về giá trị hiện thực cũng như về nghệ thuật gây được sự quan tâm sâu sắc của đông đảo bạn đọc chưa nhiều.

Một đặc điểm rất riêng của Tạp chí "Non nước Cao Bằng" cũng như tạp chí văn nghệ của các địa phương khác là không có phóng viên chuyên trách, chỉ có tổng biên tập và một số nhân viên giúp việc khác. Người viết bài cho tạp chí hầu hết là các hội viên, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh nên việc tổ chức rút kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ bị hạn chế rất nhiều so với các báo ngày, báo tuần... nóng bỏng tính thời sự.

Từ tính chất, đặc thù riêng và những ưu khuyết điểm, tồn tại như vừa nêu trên, đòi hỏi những người cầm bút với vai trò là "thư ký thời đại", với sứ mệnh cao cả là phản ánh, chuyển tải những thông tin thiết thực đến với công chúng một cách chân thực, khách quan, góp phần đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ công bằng, lẽ phải, đem lại niềm vui, sự hứng khởi cho đời sống tinh thần của quảng đại quần chúng nhân dân đòi hỏi người cầm bút nói chung, những người làm báo văn nghệ nói riêng cần phải luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng theo tinh thần "mắt sáng, lòng trong, bút sắc". Và chỉ có như vậy, mỗi nhà văn, nhà báo mới xứng với thiên chức cao quý của mình là hướng công chúng tới chân - thiện - mỹ.          

Vĩnh Bằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh