Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra quản lý Quỹ ngân sách Nhà nước

Thứ sáu 29/05/2020 16:00

Những năm qua, Phòng Thanh tra - Kiểm tra (TTKT) Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh luôn nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác TTKT, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, kịp thời phát hiện, xác định các vấn đề cần chấn chỉnh, đề xuất kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những vướng mắc, bất cập về cơ chế quản lý, đảm bảo mọi chế độ, định mức của Nhà nước về quản lý Quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN), góp phần đảm bảo an toàn tiền và tài sản của Nhà nước.

Cán bộ Phòng Thanh tra - Kiểm tra Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện thanh tra - kiểm tra tại huyện Hòa An.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, hằng năm, căn cứ quyết định của KBNN về công tác TTKT, kế hoạch triển khai nhiệm vụ của KBNN tỉnh, Phòng tích cực tham mưu, đề xuất, trình Ban Giám đốc phê duyệt kế hoạch TTKT nội bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng phòng nghiệp vụ, KBNN các huyện trực thuộc KBNN tỉnh. Kết quả TTKT nội bộ tại KBNN tỉnh từ năm 1990 đến nay luôn đạt 100% kế hoạch đề ra. Từ kết quả kiểm tra nội bộ tại các đơn vị KBNN huyện và các phòng nghiệp vụ, KBNN tỉnh đã kiến nghị các đơn vị sử dụng ngân sách liên quan, các phòng nghiệp vụ tại KBNN tỉnh thực hiện bổ sung thủ tục, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ.

Từ năm 2015 đến nay, để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ hoạt động của KBNN trong công tác kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho KBNN thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN). Theo đó, Phòng TTKT KBNN tỉnh được giao thêm hoạt động TTCN với nhiệm vụ thanh tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng NSNN trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN bao gồm: chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện kiểm soát chi qua hệ thống KBNN; việc chấp hành các quy định pháp luật của các quỹ tài chính do KBNN quản lý.

Xác định tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ mà các đối tượng thanh tra gửi đến KBNN theo quy định để KBNN kiểm soát và thực hiện tạm ứng, thanh toán; đảm bảo các khoản chi theo đúng chế độ, đúng mục đích, đúng đối tượng và trong phạm vi dự toán được giao; việc chấp hành quy định về trình tự, thủ tục đối với chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện kiểm soát chi qua hệ thống kho bạc; xem xét, xác định việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích.

Năm 2015, Phòng TTKT thực hiện thí điểm công tác TTCN 4 cuộc làm quen với các bước tiến hành, các tài liệu, số liệu cần thu thập, cách thức tổ chức cuộc thanh tra, báo cáo và kết luận. Từ năm 2016 đến nay, thực hiện kiểm tra 20 cuộc TTCN đối với các đơn vị dự toán; chủ đầu tư (ban quản lý dự án) sử dụng vốn NSNN thanh toán qua KBNN tỉnh. Qua đó giúp các đơn vị tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn NSNN.

Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị. Qua công tác TTCN, KBNN tỉnh kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 24 triệu đồng, nộp tiền mặt vào tài khoản tại KBNN trên 133 triệu đồng, giảm trừ thanh toán chi kinh phí tiết kiệm vào năm sau 260 triệu đồng.

Để nâng cao chất lượng TTKT, Phòng đề xuất, kiến nghị với cơ quan có liên quan về cơ chế, chính sách, các giải pháp nâng cao chất lượng công tác TTKT và công tác tự kiểm tra. Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng…

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức trong Phòng có nhiều sáng kiến cải tiến góp phần hỗ trợ công tác chuyên môn của đơn vị. Từ năm 2010 đến nay, Phòng có nhiều sáng kiến được Ban Giám đốc KBNN tỉnh công nhận và áp dụng vào thực tiễn như: Giải pháp nâng cáo hiệu quả việc theo dõi thời hạn làm và nộp báo cáo trong công tác TTKT; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ sau kiểm tra nội bộ tại KBNN Cao Bằng; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại KBNN Cao Bằng; Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành tại KBNN Cao Bằng, theo dõi quản lý hồ sơ sau thanh tra, kiểm tra để phục vụ tra cứu khai thác…

Hoạt động TTKT của KBNN tỉnh đáp ứng yêu cầu và mục đích quản lý, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, quản lý nguồn NSNN tại các đơn vị được TTKT; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Qua đó, vai trò của KBNN tỉnh ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Từ những sai sót được phát hiện, xử lý tại một số đơn vị, những kiến nghị gửi đến người đứng đầu đơn vị có tác động lan tỏa đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, chấn chỉnh kịp thời các sai sót và rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tại các đơn vị được TTKT; nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng NSNN.     

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh