Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Hiệu quả chính sách cấp phát báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ năm 14/03/2019 10:00

Thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí theo các Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg, nay là Quyết định số 59/QĐ-TTg, ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2018, tỉnh đã tăng cường chỉ đạo quán triệt, phổ biến các nội dung liên quan và mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách đối với vùng đồng bào DTTS, miền núi trên địa bàn, giúp đồng bào nâng cao nhận thức, trình độ dân trí, nhằm giảm nghèo bền vững.

Báo chí là kênh thông tin chuyển tải đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Huy Hùng

Cao Bằng có 13 huyện, Thành phố, trong đó có 9 huyện biên giới với 199 xã, phường, thị trấn (trong đó có 46 xã biên giới). Dân số trên 52 vạn người, với 8 dân tộc chủ yếu;  các dân tộc ít người: Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ... chủ yếu cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao núi đá có địa hình chia cắt phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao.
Ngay sau khi có Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn”, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách đến đúng đối tượng và các nội dung khác theo quy định. Qua thống kê, toàn tỉnh có 10.985 đối tượng thụ hưởng chính sách, gồm: UBND các xã vùng dân tộc miền núi; thôn, xóm đặc biệt khó khăn; HĐND xã vùng dân tộc miền núi;  Ủy ban MTTQ xã khu vục III; ban công tác MTTQ xóm thuộc khu vực III; Hội Nông xã khu vực III; Chi hội Nông dân xã vùng III... Các  ấn phẩm báo, tạp chí được cấp, gồm: Báo Nhân dân, Báo Cựu chiến binh, chuyên đề “Thiếu nhi dân tộc” của Báo Thiếu niên tiền phong, Báo Dân tộc và Phát triển, chuyên đề “Dân tộc miền núi” của Báo Tiền phong, chuyên đề “Dân tộc miền núi” của Báo Đại đoàn kết, chuyên đề “Dân tộc miền núi” của Báo Sức khỏe đời sống; chuyên đề “Dân tộc thiểu số miền núi” của Báo Nông thôn ngày nay; chuyên đề “Đoàn kết và phát triển” của Tạp chí Cộng sản; Tạp chí Dân tộc…
Bưu điện tỉnh có nhiệm vụ phát hành toàn bộ các ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 59/QĐ-TTg. Trong 2 năm (2017 - 2018), Bưu điện tỉnh đã cấp 2.174.796 các ấn phẩm báo, tạp chí các loại cho các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo đủ số lượng. Các ấn phẩm được cấp chuyển theo kênh từ Cục Phát hành báo chí Trung ương về Bưu điện huyện đến các điểm Bưu điện văn hóa xã và bưu tá tiếp tục cấp phát đến tận đối tượng thụ hưởng. Ấn phẩm cấp cho các xã, xóm do UBND xã và các xóm quản lý, sử dụng, bảo quản để người dân đến đọc. Những cá nhân được cấp báo có trách nhiệm quản lý, sử dụng để nắm thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.
Từ năm 2017 đến nay, đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra tại cơ sở về công tác cấp phát các ấn phẩm báo chí, đảm bảo việc cấp phát đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm. Thái Học là xã vùng III của huyện Bảo Lâm có 13 xóm với 719 hộ, phần lớn là đồng bào Mông, Dao, Sán Chỉ. Giao thông đi lại khó khăn, dân cư sống rải rác trên các triền núi cao, trình độ dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển. Tuy nhiên, bà con các dân tộc thường xuyên được tiếp cận thông tin từ báo, tạp chí cấp phát miễn phí.

Phó Chủ tịch UBND xã Thái Học Nông Văn Chủ cho biết: Hằng tuần, các trưởng xóm, bí thư chi bộ và các đoàn thể, người uy tín đến giao ban tại xã nhận các loại báo được cấp phát về nhà văn hóa xóm để người dân tiếp cận dễ dàng, thuận lợi. Các loại ấn phẩm báo chí đều có nội dung phong phú, thiết thực, gần với cuộc sống của người dân. Vì vậy, các tờ báo đến được tay người dân rất có ý nghĩa, qua các ấn phẩm, người dân nắm được nhiều thông tin bổ ích, từ đó có thêm nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay để áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình văn hóa…
Nhìn chung, nội dung các ấn phẩm báo, tạp chí đã đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc; thông tin, tình hình thời sự của đất nước trên mọi lĩnh vực. Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, kinh nghiệm và mô hình sản xuất giỏi, hiệu quả, phù hợp với địa phương; tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa, hướng dẫn bà con giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc trên địa bàn tỉnh, các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Chú trọng tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, việc xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xóm, bản, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các báo, tạp chí cấp phát cho đồng bào DTTS không ngừng đổi mới nội dung, hình thức truyền tải thông tin, trình bày đẹp, ảnh bìa và các hình ảnh minh họa đều hướng tới thị hiếu của đồng bào, giúp bà con dễ tiếp cận.
Mỗi tờ báo, tạp chí có sắc thái riêng, tạo thành sức mạnh thông tin tổng hợp về mọi mặt. Tờ tin ảnh vùng cao của Báo Cao Bằng là ấn phẩm dành riêng cho đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh, hiện mỗi tháng xuất bản 1 số với số lượng 5.300 cuốn; báo phát hành đến các bí thư chi bộ và các trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố. Nội dung tuyên truyền khá phong phú, toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội.

Xây dựng và duy trì nhiều chuyên mục: Người tốt việc tốt, Nông dân cần biết, Xây dựng nông thôn mới, Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, Giới thiệu di tích lịch sử văn hóa, Giữ gìn và phát huy nghề truyền thống... Nội dung thông tin ngắn gọn, cụ thể, ngôn ngữ dễ hiểu, các tin, bài đều có ảnh minh họa  phù hợp với trình độ người đọc, nhiều thông tin bổ ích, đề cập mọi mặt của đời sống xã hội, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu kiến thức khoa học - kỹ thuật phục vụ thiết thực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống… được bà con các dân tộc đón nhận.
Tuy nhiên, việc cấp ấn phẩm báo, tạp chí hiện nay cho đồng bào DTTS vẫn còn một số tồn tại. Giao thông khó khăn, việc chuyển giao ấn phẩm đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa chậm làm mất tính thời sự đối với thông tin mà các ấn phẩm thể hiện. Phần lớn các xóm chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng, báo cấp về để nhà trưởng xóm khi họp xóm mới đọc và phổ biến thông tin… Do địa hình tỉnh chia cắt, địa bàn rộng, đối tượng thụ hưởng chính sách nhiều, dân cư sống rải rác, không tập trung nên công tác kiểm tra quá trình cấp phát, quản lý còn nhiều hạn chế.
Việc cấp phát không thu tiền các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; sự đầu tư, đổi mới về nội dung, hình thức của các cơ quan báo chí, để những ấn phẩm báo, tạp chí đến với đồng bào DTTS thực sự mang lại hiệu quả, giúp đồng bào DTTS đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp và thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Minh Trang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh