Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ hai 18/01/2021 10:00

UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Luật Phòng, chống BLGĐ theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, Thành phố tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống BLGĐ; các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh tại Chương trình hành động quốc gia phòng, chống BLGĐ đến năm 2020.

Triển khai các giải pháp ngăn chặn kịp thời những điểm nóng về bạo BLGĐ ở địa phương; xử lý nghiêm đối tượng gây BLGĐ và trường hợp dung túng, bao che hành vi BLGĐ. Chủ động giải quyết các kiến nghị của tổ chức và người dân về phòng, chống BLGĐ thuộc thẩm quyền; báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra BLGĐ ở địa bàn quản lý mà không chỉ đạo triển khai các giải pháp ngăn chặn kịp thời và không xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; quy định rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền ở cơ sở trong phòng, chống BLGĐ.

Đa dạng hóa hình thức, đối tượng tuyên truyền về phòng, chống BLGĐ. Đẩy mạnh công tác về phòng, chống BLGĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh nhằm hỗ trợ các gia đình kiến thức, kỹ năng phòng ngừa BLGĐ, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ BLGĐ đến các mối quan hệ trong gia đình.

Thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống BLGĐ trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống BLGĐ; căn cứ tình hình thực tế, bố trí cán bộ làm công tác gia đình và xây dựng đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở...

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh