Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Đảm bảo Đại hội MTTQ các cấp hoàn thành đúng tiến độ

Thứ ba 21/05/2019 05:00

Để chuẩn bị cho đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp diễn ra đúng quy trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp tập trung chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự, tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2019.

Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Lạc nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ các cấp triển khai đến các cấp MTTQ trong tỉnh; thành lập 4 tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội. Thường trực MTTQ tỉnh chủ động làm việc, trao đổi, thống nhất với cấp ủy các địa phương tập trung chỉ đạo công tác nhân sự; phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh.
Mỗi huyện, Thành phố chọn một cơ sở hội (xã, phường, thị trấn) chỉ đạo đại hội điểm. Các đơn vị tổ chức đại hội điểm bám sát kế hoạch đại hội, văn bản hướng dẫn của MTTQ tỉnh về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự. Báo cáo chính trị trình đại hội phản ánh đầy đủ thực trạng, tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương; phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, xác định nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phát hiện, dự báo những vấn đề mới; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Công tác bầu cử tiến hành đúng điều lệ và quy chế bầu cử. Sau đại hội điểm cấp cơ sở, MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các huyện, Thành phố họp đánh giá, rút kinh nghiệm cho các cơ sở hội còn lại tổ chức tốt đại hội.
Ủy ban MTTQ huyện Trùng Khánh được chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện.  Đồng chí Nông Thị Trường, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch  Ủy ban MTTQ huyện Trùng Khánh cho biết: Đại hội thực hiện đúng Điều lệ Ủy ban MTTQ Việt Nam, thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được cấp ủy phê duyệt; báo cáo chính trị ngắn gọn, khái quát, phản ánh đầy đủ thực trạng, tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.
Sau đại hội điểm cấp huyện, MTTQ tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm đến MTTQ các huyện, Thành phố để áp dụng thực hiện đối với đơn vị mình, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức đại hội. Đại hội MTTQ cấp huyện dự kiến kết thúc vào cuối tháng 5/2019. MTTQ tỉnh đã xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2014 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, dự thảo phương án nhân sự nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 Đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng: Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 có một số điểm mới về công tác nhân sự: Sắp xếp, bố trí chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Thành phố đồng thời là Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Thành ủy. Ngoài ra, chức danh phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Thành phố phải là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thành phố nhằm tạo thuận lợi trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; đối với cấp xã, khuyến khích thực hiện mô hình Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch MTTQ để thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đảm bảo số ủy viên Ủy ban MTTQ là người ngoài Đảng đạt từ 25 - 30%; số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã từ 30 - 45 thành viên, cấp huyện từ 45 -  65 thành viên, cấp tỉnh từ 65 - 90 thành viên, trong đó cơ cấu là người ngoài Đảng ở địa phương trên 30%.
Cùng với công tác chuẩn bị đại hội, các cấp MTTQ trong tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 các cấp. 100% Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019. Mỗi khu dân cư có ít nhất 1 mô hình hoặc 1 công trình phục vụ dân sinh. Mỗi cơ quan MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên có 1 công trình hoặc phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự… 100% xã, phường, thị trấn và các khu dân cư tổ chức nhân rộng các mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao số lượng và chất lượng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa".
Với sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy cũng như sự quyết tâm của Mặt trận các cấp, công tác tổ chức đại hội MTTQ các cấp, tiến tới đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã và đang được triển khai đúng tiến độ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Ngọc Dung

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh