Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Thứ tư 05/06/2019 06:00

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn coi nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em là nội dung cơ bản của chiến lược con người, được thể hiện bằng những chính sách đúng đắn, ưu tiên đầu tư ngày càng tăng cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường, gia đình và toàn xã hội luôn quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em.

Đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hảo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà Tết thiếu nhi 1/6 cho Trường Tiểu học Nam Phong.

Đối với tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ trẻ em chiếm khoảng 30% dân số toàn tỉnh. Trong tổng số gần 131.000 trẻ em, có trên 2.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 75.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh vẫn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án giúp các em phát triển cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Công tác truyền thông, vận động cộng đồng được quan tâm thực hiện nhằm thay đổi nhận thức, hành vi trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với đó là sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân luôn đồng hành với Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới trẻ em như tặng quà, sách vở, học bổng; khám chữa bệnh và phẫu thuật tim, phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật mắt miễn phí cùng các hoạt động vui chơi, giải trí...

Bằng sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác trẻ em, Cao Bằng đã thực hiện đạt và vượt một số mục tiêu, kế hoạch đề ra: 87% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp; 99,8% số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; 170 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em…
Tuy nhiên, công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, như những khoảng trống chưa được lấp đầy. Số trẻ em các hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chiếm tỷ lệ cao (khoảng 60%). Vẫn còn tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại, trẻ em phải tham gia lao động sớm. Việc triển khai thực hiện các quyền trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số vẫn gặp nhiều thách thức. Việc huy động nguồn lực để xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em còn gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến trẻ em ở một số địa bàn vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số chưa hiệu quả. Vẫn còn những mục tiêu trong công tác trẻ em kết quả chưa đạt.

Đặc biệt, đội ngũ làm công tác trẻ em ở cấp cơ sở - cấp trực tiếp chăm sóc trẻ em hiện thiếu cả số lượng và yếu về chất lượng, lại không ổn định nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác. Để công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thực sự đạt hiệu quả cao, đúng với ý nghĩa ươm những mầm xanh tương lai cho đất nước thì những khoảng trống đó cần được lấp đầy. Và sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng xã hội sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về nhân lực, tài lực và vật lực để đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số” hướng tới mục đích: Thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc. Đảm bảo thực hiện tốt quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. Với những hoạt động thiết thực, chúng ta hy vọng 120.000 trẻ em dân tộc thiểu số và 70.000 trẻ em các hộ gia đình nghèo của tỉnh sẽ được chăm lo, tạo điều kiện để vơi bớt khó khăn, để các em có cơ hội vui chơi, học tập, tạo dựng tương lai tốt hơn.
Trẻ em là những thông điệp sống mà chúng ta gửi gắm vào tương lai. Sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống tốt, lành mạnh cho các em là một nhiệm vụ chiến lược, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tốt cũng chính là tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển của quê hương, đất nước trong tương lai. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Chúng ta hãy bảo vệ, chăm sóc trẻ em không chỉ bằng lòng nhân ái mà hãy bằng những hành động thiết thực.

Hoàng Thị Mỹ Hảo Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh