Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời

Thứ hai 03/06/2019 05:00

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em (PTTDTE) trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025 tỉnh Cao Bằng.

Trẻ em có quyền được bảo vệ, chăm sóc để phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần.

Mục tiêu nhằm bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Cụ thể phấn đấu đến năm 2020: 60% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi, tương ứng đạt 90% trong giai đoạn 2021 - 2025. 60% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám, chữa bệnh, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.  

Kế hoạch tâp trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc PTTDTE trong những năm đầu đời; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác chăm sóc TE; nghiên cứu, rà soát chính sách về chăm sóc PTTDTE những năm đầu đời; tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, giáo viên mầm non về kiến thức và kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ từ 0 - 8 tuổi; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc PTTDTE những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng; tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai Kế hoạch, chất lượng các dịch vụ chăm sóc PTTDTE và môi trường hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em; tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc PTTDTE những năm đầu đời...

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh