Dân ca Cao Bằng - một vườn xuân sắc hương
Bắt nguồn từ cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất, dân ca được hình thành để rồi trở lại phục vụ nhu cầu tinh thần của con người. Dân ca luôn song hành với lịch sử của dân tộc. Cả quá trình hơn 510 năm trường tồn và phát...
Sli, lượn của người Tày - Nùng Cao Bằng
Hiện nay tỉnh Cao Bằng có trên 60 vạn dân, gồm nhiều dân tộc, trong đó, người Tày - Nùng chiếm trên 75%. Trong sinh hoạt văn hoá - văn nghệ, người Tày - Nùng dùng Sli - Lượn là những khúc dân ca được xướng lên cao giọng để...