Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Thị xã đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Thứ tư 08/02/2012 10:15

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) của Đảng về “xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHƠKDC), Thị xã đã có những cách làm sáng tạo, ngày càng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Thị xã đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Đường bê tông xóm Nà Lắc, xã Hòa Chung (Thị xã) dài 400 m đã được đưa và sử dụng, tạo thuận lợi cho người dân địa phương đi lại, giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế.

 Nhằm đẩy mạnh chất lượng  gia đình văn hoá, Thị xã đã chỉ đạo cơ sở tiến hành rà soát chất lượng các khu phố, đơn vị, gia đình văn hoá; thực hiện việc bình bầu gia đình văn hoá với quy trình dân chủ, khoa học và đi vào thực chất, tránh chạy theo thành tích. Lồng ghép việc thực hiện xây dựng đời sống văn hoá với các phong trào khuyến học, kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, tổ chức ký cam kết phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, thực hiện an toàn giao thông; phối hợp với MTTQ, Đoàn thanh niên Thị xã trong công tác bảo vệ môi trường, trật tự đô thị trên các tuyến đường. Đến nay, Thị xã có 14.554/16.274 Gia đình văn hóa, đạt 90%; 249/264 cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt 94,31%; 118/215 tổ, xóm văn hóa. Ông Đinh Hồng Phúc, Tổ trưởng tổ 22, phường Sông Bằng vui mừng chia sẻ: 100% hộ trong tổ thực hiện tốt các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tự nguyện đóng góp mọi loại quỹ, các cuộc phát động, không phát sinh tệ nạn xã hội; có 97% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tổ được công nhận danh hiệu văn hóa năm 2011, bà con rất phấn khởi.

Nhiều xã, phường đã đề ra cách làm hay, được nhân dân hưởng ứng tham gia. Tại tổ 2, phường Đề Thám, Nhóm tuyên truyền đạo đức, lối sống trong gia đình được thành lập với thành phần là  bí thư chi bộ xóm, tổ trưởng, mặt trận, phụ nữ, đoàn thanh niên. Nhóm xây dựng đề cương tuyên truyền, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt xóm và các đoàn thể, tích cực tổ chức hoạt động tư vấn, vận động các gia đình sống hòa thuận, con cháu hiếu thảo, ông bà gương mẫu, xây dựng gia đình không tệ nạn xã hội, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động hòa giải, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa nhân dân.  Ông Nông Công Chanh, Bí thư chi bộ tổ 2 cho biết: Từ những hoạt động của nhóm đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn, bất hòa giữa thành viên trong gia đình, giữa các hộ; xóm không có người mắc tệ nạn xã hội, mọi người cùng đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa... Tại xóm Nà Đoỏng, xã Duyệt Trung lại sôi nổi với các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, phòng, chống bạo lực gia đình. Bà con xóm Nà Thỏ, xã Duyệt Trung năm nay đón mừng thêm một niềm vui mới. Đó là xóm đã có nhà văn hóa (NVH) khang trang, sạch đẹp được xây dựng từ nguồn hỗ trợ 45 triệu đồng của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân. Có NVH, Tết này và những ngày lễ khác, bà con đã có chỗ để sinh hoạt, tổ chức văn nghệ, thể thao, là địa điểm vui chơi cho trẻ em trong dịp hè. Đây là một trong 7 NVH được xây dựng trong năm nay trên địa bàn Thị xã. Có được kết quả này cũng xuất phát từ sáng kiến, cách làm mới của Thị xã. Ngay từ đầu năm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực từ các tập thể, cá nhân cho phong trào chung. Với mức hỗ trợ xây dựng NVH theo quy định mới cao gấp 3 lần so với mức hỗ trợ trước, kết hợp với nguồn lực của cơ sở và nhân dân đóng góp đã thúc đẩy phong trào xây dựng NVH, nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn. Trong năm, đã xây mới 7 NHV tại các xã Vĩnh Quang, Đề Thám, Duyệt Trung, Chu Trinh, Sông Bằng, Sông Hiến, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cũng từ phong trào được nhân dân hưởng ứng, có nơi sinh hoạt ổn định, tại các khu phố thành lập được 16 đội văn nghệ, nâng số đội văn nghệ tổ, xóm trên địa bàn lên 57 đội, thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn chào mừng ngày lễ, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương.

Ngoài ra, Thị xã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động trên 184 triệu đồng  từ các đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, trang bị thêm kinh phí và phương tiện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các sự kiện nổi bật. Trong năm, đã lắp đặt 286 khẩu hiệu, 674 cờ đuôi nheo, trang trí các cụm cờ Tổ quốc, cờ hồng đại..., tại các tuyến đường, tạo ra hình ảnh đẹp của Thị xã. Phối hợp với các cơ quan chức năng,  đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức và đẩy mạnh công tác quản lý đảm bảo các hoạt động văn hóa diễn ra tiết kiệm, lành mạnh, an toàn. Từ những kết quả trên của CVĐ, đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và đời sống tinh thần, vật chất của mỗi gia đình, mỗi khu phố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần tăng cường sự thống nhất về chính trị trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã  hội, xây dựng lực lượng chính trị làm nòng cốt trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Năm 2012, Thị xã phấn đấu  từ 90% trở lên gia đình văn hóa; đạt từ 60% trở lên tổ, xóm văn hóa; 93% cơ quan, đơn vị văn hóa, xây mới 5 NVH. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND Thị xã cho biết: Thị xã sẽ tiếp tục xây dựng chương trình và nội dung cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào xây dựng xã, phường, tổ, xóm văn hóa theo hướng nâng cao chất lượng; chỉ đạo các xã, phường, ban, ngành phối hợp vận động nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn hóa,  kịp thời biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, quyết tâm giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong phong trào TDDKXDĐSVHƠKDC, góp phần  thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Thị xã ngày càng phát triển.

Thanh Loan

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh