Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Tập huấn công tác tuyên truyền, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc cho 220 học viên

Thứ bảy 25/07/2020 15:00

Ngày 25 - 26/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên tuyền, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho 220 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa và nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các học viên dự hội nghị tập huấn.

Các học viên được tập huấn những nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác văn hóa dân tộc; công tác triển khai các chính sách cụ thể về lĩnh vực văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu; xây dựng làng, bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, giảm nghèo ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ rừng; công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn, xây dựng cơ sở tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; công tác quản lý nhà nước về gia đình và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình ở cơ sở; bình đẳng giới; công tác giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Hội nghị cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền, bảo tồn văn hóa cho học viên, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực văn hóa ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Minh Tuyền

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh