Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Sự tích Rằm tháng Bảy

Thứ năm 15/08/2019 09:00

Tháng Bảy âm lịch, người Việt có một ngày lễ mà giới tăng ni, phật tử thường gọi là ngày Lễ Vu Lan. Đây là ngày đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất - một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt. Rằm tháng Bảy âm lịch cũng là ngày xá tội vong nhân mà dân gian gọi nôm na là ngày cúng chúng sinh.

Làm bánh gai Tết Rằm tháng Bảy.

Ngày này bắt nguồn từ sự tích về lòng hiếu thảo của Bồ tát Đại Mục Kiền Liên (gọi tắt là Mục Liên). Vốn là một tu sĩ khác đạo, về sau ông quy y và trở thành đệ tử của đạo Phật. Sau khi đã chứng quả A Lan Hán, Mục Liên ngậm ngùi nhớ đến mẫu thân bèn dùng huệ nhãn nhìn xuống cõi khổ mà thấy mẹ mình bị đầy vào kiếp "quỷ đói" và được phật cho biết đó là vì nghiệp chướng của các kiếp trước. Phật mách rằng, Mục Liên phải thành kính đi rước chư tăng khắp mười phương về.

Nhờ công đức cầu nguyện của các vị này, vong linh mẹ Mục Liên mới thoát khỏi kiếp khổ hạnh. Phật còn dạy Mục Liên sắm đủ các món để dâng cúng các vị ấy, đúng Rằm tháng Bảy lập đàn để cầu nguyện, mời các chư tăng thọ thực. Trước khi thọ thực, các vị này sẽ chú tâm cầu nguyện cho cha mẹ và ông bà bảy đời của thí chủ được siêu thoát. Từ đó, ngày Rằm tháng Bảy được gọi là ngày Lễ Vu Lan - cúng để cầu siêu cho cha mẹ và ông bà bảy đời.
Lễ Vu Lan và lễ cúng cô hồn là hai lễ cúng khác nhau được cử hành trong cùng một ngày. Lễ cúng cô hồn là để làm phúc khi "mở cửa ngục - xá tội vong nhân". Sự tích lễ cúng cô hồn được kể như sau: Có một buổi tối, ông A Nan Đà đang ngồi trong tịnh thất thì thấy một con ngạ quỷ thân thể khô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết rằng, ba ngày sau A Nan Đà sẽ chết và luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa mặt cháy như nó. A Nan Đà sợ quá, bèn nhờ quỷ bày cho phương cách tránh khỏi khổ đồ. Quỷ nói: "Ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn, vì tôi mà cúng dường Tam Bảo thì ông sẽ được tăng thọ mà tôi đây cũng sẽ được sinh về cõi trên".

Ông A Nan Đà muốn tránh khỏi khổ đồ đã bạch chuyện với đức Phật là phải làm lễ cúng bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ đói miệng lửa, nghĩa là cúng thí cho những vong hồn vật vờ không nơi nương tựa, không ai thân thích trên trần gian cúng bái. Vì vậy, ngày nay mới có câu: "Tháng Bảy ngày Rằm xá tội vong nhân".               

Chu Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh