Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Rà soát, thống nhất quy mô, hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19

Thứ bảy 06/03/2021 06:00

Ngày 5/3, UBND tỉnh ban hành Công văn 487/UBND-VX về việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống nhất quy mô, hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bản tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 1096/BYT-MT ngày 23/02/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tinh Cao Bằng và các tổ chức thành viên, yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, Thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt thực hiện tốt công tác tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới được ban hành tại Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế theo nội dung Công văn số 236/UBND-VX ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép tổ chức các hội nghị, cuộc họp, hội thảo, tập huấn, sự kiện tập trung đông người có số lượng trên 50 người trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 theo phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống nhất quy mô, hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bản tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 365/BVHTTDL-VHCS ngày 29/01/2021 về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành y tế tại nơi tổ chức các hoạt động; tham mưu UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh