Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Trùng Khánh

Thứ sáu 12/10/2018 06:00

Nhờ chủ động triển khai tích cực và có hiệu quả, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Trùng Khánh đã và đang thực sự đi sâu vào đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lớp học hát then, đàn tính tại xóm Lũng Niếc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh).

Để phong trào ngày càng chất lượng và hiệu quả, tạo sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực, những năm qua, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn của huyện tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thành lập các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng chống bạo lực gia đình, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở; chú trọng quan tâm và gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.
Từ việc triển khai hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện đã và đang có những chuyển biến rõ nét về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện. Qua thực hiện phong trào đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, khí thế thi đua, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực đấu tranh bài trừ các hủ tục, tệ nạn xã hội, phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng. Năm 2017, qua bình xét, toàn huyện có 77,7% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; có 157/231 xóm, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 67,9%; 146/156 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa; gần 20% người dân trên địa bàn huyện thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao.

Công tác xây dựng nhà văn hóa xóm, xã được quan tâm thực hiện hiệu quả, đến nay, có 214/231 làng có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 92,6%, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu xây dựng nhà văn hóa xóm trong năm 2019. Có 10.121/12.259 hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, đạt tỷ lệ 82,5%. Đến nay, 100% thôn, xóm trong huyện xây dựng quy ước, hương ước được người dân chấp hành nghiêm chỉnh. Công tác bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể được quan tâm thực hiện, huyện đã thành lập được Chi hội bảo tồn dân ca các dân tộc của huyện và 20 phân, chi hội tại các xã, thị trấn với 364 hội viên tham gia, thành lập các câu lạc bộ văn nghệ tại các xóm, xã trên địa bàn. Mỗi năm tổ chức được 2 - 3 lớp dạy hát then, đàn tính. Năm 2018, toàn huyện có 100% làng đăng ký đạt danh hiệu Làng văn hóa; 86% gia đình đăng ký đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 15 xóm, tổ dân phố đăng ký xây dựng nhà văn hóa...
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai mạnh mẽ từ huyện đến cơ sở thông qua các hoạt động cụ thể phù hợp với thực tiễn địa phương, như: Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xã, thị trấn văn hóa, văn minh đô thị; gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến; phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và phong trào hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại… đã có những tác động mạnh mẽ đến các mặt đời sống xã hội của nhân dân. Từ đó, người dân đã nâng cao được nhận thức, ý thức và trách nhiệm hơn trong mỗi hành động, việc làm, tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Chủ tịch UBND xã Ngọc Côn Nông Văn Tuyến cho biết: Thực hiện phong trào, người dân trong xã đã có trách nhiệm hơn với các công việc, tình làng nghĩa xóm càng thêm đoàn kết hơn. Đặc biệt, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ trên địa bàn xã đã có những chuyển biến rõ nét. Trước đây, theo phong tục tập quán của địa phương, người dân thường tổ chức tang lễ từ 4 - 5 ngày với những thủ tục rườm rà, nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động thì hầu hết người dân đã hiểu và tổ chức tang lễ chỉ trong 2 ngày... Các đám cưới được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí, không mở loa đài quá khuya.
Theo ông Lương Văn La, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, quá trình thực hiện phong trào còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phong trào ở một số cơ sở còn chưa thực sự phát huy được hiệu quả; chất lượng phong trào chưa thực sự cao, chưa quan tâm đúng mức, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo; một số giá trị văn hóa của dân tộc bị mai một; công tác phối hợp triển khai phong trào của các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp cơ sở thực hiện chưa chặt chẽ; việc đăng ký, xét công nhận các danh hiệu văn hóa ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn có biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích; năng lực, nguồn lực đầu tư cho thực hiện phong trào còn hạn chế.

Huy Hùng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh