Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ năm 28/11/2019 05:00

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện Hạ Lang với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, rộng khắp gắn với đời sống mọi mặt của người dân. Từ đó, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng gia đình, làng xóm, đơn vị văn hóa, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội chùa Sùng Phúc, thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang).

 Xác định phong trào TDĐKXDĐSVH mang ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, huyện Hạ Lang đã đưa các chỉ tiêu xây dựng gia đình, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Hằng năm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào TDĐKXDĐSVH chỉ đạo các xã, thị trấn, các xóm, tổ dân phố xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình phát triển của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai các tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa để nhân dân biết và thực hiện... Đến nay, 100% xóm, tổ dân phố có hương ước, quy ước nếp sống văn hóa. Nhờ đó, đa số các gia đình trong huyện chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa theo nội dung đã đề ra. Điển hình như Thị Hoa là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức việc tang, lễ hội, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và giữ được những nét đẹp thuần phong mỹ tục; các lễ hội truyền thống diễn ra lành mạnh, tiết kiệm.
Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hạ Lang Nông Văn Phúc cho biết: Để đổi mới cách làm, tránh khuôn mẫu, Ban chỉ đạo các cấp đã có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực nhằm chỉ đạo công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng, xóm, tổ dân phố văn hóa có hiệu quả, như việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục; khắc phục tình trạng chạy theo số lượng; nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa gắn với thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo và các phong trào khác ở địa phương, tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức của người dân trong việc lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, phối hợp với các cấp hội, đoàn thể lồng ghép các phong trào xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”, “Gia đình cựu chiến binh gương mẫu”; các câu lạc bộ: Gia đình văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình… Các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, cổ vũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Việc bình xét các danh hiệu văn hóa đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở. Năm 2019, huyện có 95 làng văn hóa, 4.969 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 82,7%.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên được tổ chức sôi nổi, nhiều câu lạc bộ, tổ, đội văn nghệ được thành lập và duy trì ở các xóm, tổ dân phố góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 100% xã, thị trấn, 82% xóm, khu phố có đội văn nghệ hoạt động thường xuyên. Phong trào thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, nhất là các môn thể thao dân tộc (đẩy gậy, bắn nỏ...) được huyện tổ chức trong giải thể thao cấp huyện hoặc trong các dịp lễ hội truyền thống. Từ đó, tạo động lực đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 50%... Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa, như: Nhà văn hóa, sân vận động, tủ sách, thư viện... từng bước được đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa ở cơ sở. 100% xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa, có 4 nhà văn hóa cấp xã, nhiều nhà văn hóa được trang bị tăng âm, loa đài, tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt văn hóa tinh thần.
Những kết quả đạt được từ phong trào TDĐKXDĐSVH không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc, cộng đồng, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngọc Dung

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh