Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Góp phần bảo tồn và phát huy dân ca các dân tộc

Thứ sáu 25/12/2020 05:00

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh luôn đoàn kết, tâm huyết với công tác bảo tồn dân ca các dân tộc, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị dân ca các dân tộc; tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng gia đình văn hóa. Tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Luật Di sản văn hóa.

Tiết mục biểu diễn của Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh. Ảnh: Thu Hà

Từ 70 hội viên sáng lập chủ yếu ở khu vực Thành phố, đến nay đã có 9 chi hội: Hòa An, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang, Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lạc, Thạch An và Thành phố với 2.350 hội viên. Các chi hội có số hội viên đông nhất là Trùng Khánh 300 hội viên, Nguyên Bình 273 hội viên.

Có 3 huyện: Trùng Khánh, Nguyên Bình, Hạ Lang, phân chi hội đã được thành lập đến các xã, thị trấn. Năm 2020, Hội tiến hành sáp nhập, kiện toàn các chi hội Hà Quảng, Quảng Hòa và củng cố các chi hội toàn tỉnh. Thành lập 2 câu lạc bộ dân ca Tày, Nùng ở Thành phố gồm 25 hội viên; dân ca thị trấn Trùng Khánh 40 hội viên. Hội Bảo tồn dân ca hoàn thành tốt công tác xây dựng Hội, phát triển hội viên, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Không phải là Hội đặc thù nên trong quá trình thực hiện, Hội Bảo tồn dân ca gặp nhiều khó khăn, nhất là kinh phí hoạt động. Song Ban Chấp hành, Thường trực Hội cùng toàn thể hội viên đã đoàn kết một lòng, tâm huyết với công tác bảo tồn dân ca các dân tộc, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đến nay, Hội Bảo tồn dân ca tổ chức nghiên cứu, sưu tầm được 45 bài hát dân ca các dân tộc, gồm nhiều thể loại như hát Then, Lượn Then, Dá Hai, Pựt Lằn, Xà Xá, Sli Giang, Nàng ới, Hà Lều, Lượn Cọi, Lượn Slương, Hèo Phươn, Phong Slư. Sáng tác đặt lời mới 160 bài hát, phổ biến rộng rãi trong công chúng địa phương. Xây dựng 54 chương trình văn nghệ dân ca phối hợp với các đơn vị (Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, Trung tâm Văn hóa, Đoàn Nghệ thuật tỉnh, các ban, ngành của tỉnh và các huyện, Thành phố) biểu diễn mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

Từ năm 2016 - 2020, có trên 6.700 lượt hội viên tham gia chương trình dân ca và các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh gắn với các hoạt động du lịch. Công tác truyền dạy dân ca ngắn được quan tâm, mở nhiều lớp truyền dạy cho 450 học viên gồm nhiều thành phần, lứa tuổi. Tổ chức các hoạt động dân ca, quảng bá, giao lưu dân ca tới các tỉnh, thành: Lạng Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và các huyện biên giới Long Châu, Đại Tân (Trung Quốc), góp phần thực hiện ngoại giao nhân dân. Đội văn nghệ xung kích của Hội thường xuyên tham gia chương trình văn hóa, văn nghệ tại Phố đi bộ Kim Đồng (Thành phố).

Phát huy thành quả đề tài: “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao tỉnh Cao Bằng” do Hội thực hiện được Hội đồng Khoa học của tỉnh xếp loại xuất sắc, Hội hưởng ứng tham gia đề tài: “Bảo tồn, phục dựng di sản văn hóa Dá Hai xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”, thực hiện trong 2 năm (2021 - 2022).

Với những đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca các dân tộc, Hội đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khen thưởng 2 năm (2016, 2018). Các cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố có thành tích trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, UBND Thành phố tặng giấy khen trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Chi hội Bảo tồn dân ca Thành phố được UBND Thành phố tặng giấy khen giai đoạn 2015 - 2020 về thành tích hoạt động xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước.

Trong những năm tới, Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh tiếp tục thực hiện đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng đến cơ sở. Đặc biệt là Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 33 khóa XI "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"... Tập trung hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy, phát triển dân ca các dân tộc. Hưởng ứng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Quan tâm bảo tồn và phát huy dân ca các dân tộc gắn với khai thác tiềm năng du lịch.

Chí Thanh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh