UBND tỉnh: Triển khai chính sách hỗ trợ lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thứ tư 10/07/2019 17:00

 UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2335/UBND-NL về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Theo đó, hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP với mức cụ thể: Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP: Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi; lợn nái, lọn đực đang khai thác, hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi.

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con đến ngày 31/12/2019, nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

Thời gian áp dụng mức hỗ trợ từ ngày 27/6 - 31/12/2019.

Đối với lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy từ ngày 12/4 - 2/6, hỗ trợ theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh. Đối với lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy từ ngày 3/6 - 26/6, hỗ trợ theo theo Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc trình HĐND tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vạt với mức không thấp hơn ngày công lao động phổ thông trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y đôn đốc UBND các huyện, Thành phố gửi báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 16/7/2019.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh