Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI

Thứ sáu 14/09/2018 17:00

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đôn đốc triển khai, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên địa bàn tỉnh.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của Sở Nội vụ.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 13 sở, ngành, 4 huyện đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI.

Để tăng cường việc triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45/QĐ-TTg; Kế hoạch số 1258/KH-UBND, ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố có giải pháp cụ thể, quyết liệt để tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.

Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố đã đề nghị, được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI, tiếp tục rà soát và căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố chưa có quyết định công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI tiến hành lập Danh mục TTHC, có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có thể thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI.

Danh mục TTHC có thể thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018 để thẩm định, tổng hợp.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh