Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh

Thứ tư 22/05/2019 13:00

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và Thông tư số 01/2019/TT-BHKĐT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê gắn với ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm cụ thể hóa Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống Thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt tại Quyết định số 501/2018/QĐ-TTg ngày 10/5/2018. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác lập báo cáo các chỉ tiêu phát triển KT - XH, cung cấp các số liệu, chỉ tiêu, nguồn thông tin đảm bảo tin cậy, kịp thời, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của UBND tỉnh đối với quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phát triển KT - XH, hướng đến xây dựng "Chính quyền điện tử" của tỉnh.

Xây dựng và vận hành kho dữ liệu thống kê vi mô tích hợp tập trung của hệ thống Thống kê nhà nước, sử dụng công nghệ thông minh vào các công đoạn của điều tra, thu thập thông tin, hiện đại hóa hoạt động tích hợp, phổ biến thông tin đầu ra.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cấp huyện, xã có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng thời gian, đầy đủ nội dung danh mục mẫu biểu được phân công. Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình kiến trúc 3 lớp cho hệ thống, được tích hợp trên Cổng thông tin của tỉnh và các trang tin điện tử thành phần, có khả năng kết nối với các hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu liên quan khác, các hệ thống cơ sở dữ liệu phía dưới địa phương và các đơn vị trực thuộc. Nâng cấp hạ tầng CNTT-TT, năng lực ứng dụng CNTT-TT về khoa học dữ liệu cho  người làm công tác thống kê nhà nước.

Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Quyết định 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2019/TT-BHKĐT cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức liên quan thực hiện trong quý III/2019; Hướng dẫn triển khai ứng dụng CNTT-TT, ứng dụng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức liên quan thực hiện trong quý IV/2019.

Cụ thể: Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh có 149 chỉ tiêu (bao gồm chỉ tiêu "Vốn đầu tư" giao cho 29 sở, ngành và 3 đơn vị cấp huyện; chỉ tiêu "Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền giao cho Sở Nội vụ và 8 đơn vị hoạt động theo ngành dọc). Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện có 3 nhóm với 40 chỉ tiêu. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh cấp xã 3 nhóm với 16 chỉ tiêu.

Cục Thống kê, Chi cục Thống kê cấp huyện, Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo theo Thông tư số 01; định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo UBND tỉnh.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh